Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /De Week tegen Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

Blog

De Week tegen Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

Het feit dat kindermishandeling soms dichterbij is dan mensen denken, is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling, van 15 tot en met 21 november.

Circa 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. De Week tegen Kindermishandeling is bedoeld om de aandacht te vestigen op de aard en de omvang van dat probleem.

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’

Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt het een thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je denkt’, voor de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je denkt’, voor daders. Want hun gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de helpende hand te bieden om verdere escalatie te voorkomen.

Meer informatie over de Week vind je hier.

Luisteren

Het is goed om een week lang extra aandacht besteden aan kindermishandeling, zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut, een van de organisatoren van de week. ‘Maar die aandacht is elke dag van het jaar nodig, en bij iedereen. Want iedereen kan bijdragen aan de oplossing van kindermishandeling. Een buur, een leerkracht, de ouder van een klasgenoot. Als je in het contact met een kind het gevoel krijgt dat er iets niet in orde is, vraag dan hoe het gaat en luister naar het kind. Vraag ook de ouder van het kind of er iets mis is en of je kunt helpen. Een simpel contact kan veel verschil maken.’

Professionals met een vermoeden van kindermishandeling adviseert Kraak om hun gevoel serieus te nemen. ‘Blijf de signalen die je ziet toetsen. Wat heb je gezien, gehoord en gevoeld? Praat daarover met je collega’s. Je hoeft niet meteen met een diagnose en een oplossing te komen. Neem de tijd om te achterhalen wat er aan de hand is en met wat voor oplossing je het kind echt helpt.’

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Kindermishandeling in context

Kindermishandeling vormt voor velen een ‘ver van hun bed show’: een abstract concept. Om het onderwerp context te geven en inzichtelijk te maken voor ouders, verzorgers, omstanders en professionals, delen we verhalen van ervaringsdeskundigen op onze verhalenpagina, om te lezen en om te luisteren.

Lees de verhalen
Beluister de podcasts

Meer informatie

De Week tegen Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

 

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X