Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA, PvdA en KiesKatwijk in actie voor huisvesting spoedzoekers

Blog

CDA, PvdA en KiesKatwijk in actie voor huisvesting spoedzoekers

Een eigen woning is met name voor starters door de stijgende huur- en koopprijzen onbereikbaar. De drie partijen zien kansen voor de gemeente om snel in actie te komen.

Flexibele woonvormen
In Katwijk zijn er aanzienlijke wachttijden voor sociale huurwoningen waardoor met name spoedzoekers in de knel komen. Nieuwbouwprojecten duren over het algemeen lang. Daar kunnen starters, maar ook mensen die in de problemen komen na bijvoorbeeld scheiding, ziekte of ontslag, niet altijd op wachten.

Barend Tensen (CDA), Matthijs van Tuijl (PvdA) en Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) vragen het college daarom werk te maken van flexibele woonvormen en na te gaan of leegstaande kantoorpanden voor deze doelgroep kunnen worden gebruikt. Zo wordt de reguliere gemeentelijke woningvoorraad niet aangetast, maar (tijdelijk) aangevuld met betaalbare woningen die ook andere woningzoekenden ten goede kunnen komen. Een ideale oplossing die de overspannen woningmarkt wat lucht geeft. Het wordt tijd om in te zien dat de vraag naar tijdelijke huisvesting blijvend is en dat we het woningaanbod hierop aanpassen.

Passende huisvesting
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat er meer passende huisvesting komt om de aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen en stelt daar 50 miljoen euro voor beschikbaar. Gemeenten kunnen hiervoor in aanmerking komen. Van het geld uit 2020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. De partijen vragen het college dan ook nadrukkelijk om van deze kans gebruik te maken.

Ook liggen er kansen voor geclusterd wonen voor ouderen en is met Aedes en VNG afgesproken om binnen twee jaar te starten met de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en de realisatie van 10.000 flexwoningen. Gezien de woningnood is het zaak hier serieus werk van te maken.

Persbericht CDA, PvdA en KiesKatwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X