Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA: balans in sociale huur én inzet op tijdelijke huisvesting in woonbeleid regio

Blog

CDA: balans in sociale huur én inzet op tijdelijke huisvesting in woonbeleid regio

Veel mensen zijn in de regio Holland Rijnland op zoek naar woonruimte. Er is vooral een tekort aan sociale huurwoningen en koop- en huurwoningen voor de middeninkomens. Tegen die achtergrond is het CDA op hoofdlijnen tevreden met het nieuwe concept woonbeleid dat onlangs door de regio is opgesteld. Hierin wordt onder meer gekozen voor 25% toevoeging van sociale huur en aandacht voor middeldure huur- en goedkope koopwoningen.

Sociale huur
Het CDA staat volledig achter de afspraak van de regio om 25% sociale huurwoningen meer te bouwen. “Maar”, betoogde CDA-raadslid Irene van der Plas tijdens de behandeling van de woonagenda in de Katwijkse gemeenteraad, “dat moet wel in balans tussen de regiogemeenten gebeuren.” Er moet tijdig een compensatieregeling op tafel komen voor als dat niet lukt en een gemeente om wat voor reden dan ook die sociale opgave niet haalt. “Dan is er geen sprake meer van balans. Met een goede regeling wordt dat evenwicht tussen gemeenten alleen maar gediend.”

Tijdelijke huisvesting
Verder drong Van der Plas aan op een grotere inzet op aanvullende tijdelijke (mobiele en duurzame) huisvesting. Er moet een flexibele schil rondom de bestaande woningvoorraad komen. “Wij merken dat er steeds meer mensen met spoed een woning nodig hebben en dit maakt de kansen voor de reguliere woningzoekenden kleiner. Wij willen dat er voor starters, alleenstaanden, spoedzoekers en nieuwkomers tijdelijke woonvormen worden gecreëerd”, aldus Irene van der Plas. De prognose is dat in 2035 de groei van de woningbehoefte gaat afnemen. “Dan haal je die tijdelijke huisvesting weer weg en is er dus geen sprake van blijvende vernietiging van het groen.”

Persbericht CDA Katwijk

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X