Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Bezuinigingsplannen College Katwijk: UPDATES!

Blog

Bezuinigingsplannen College Katwijk: UPDATES!

UPDATE: mooi artikel op Kijk op Katwijk. ‘Wij de samenleving” Met onder meer de uitgeschreven bijdragen van een aantal insprekers en een beschrijving van de gang van zaken tot nu toe en wat er nog staat te gebeuren. Alles omlijst met ronduit fantastische foto’s die de sfeer precies weten te vatten. 6 minuten must read!!

Er zijn weer updates te melden vwb de bezuinigingsplannen van het College. Reacties n.a.v. de inspreekavond, persberichten vanuit de politiek, open brieven, raadsdebatten op 20 en 27 juni en meer..

Hierna een overzicht. Wordt later weer verder aangevuld..

Bekijk HIER de volledige vergadering van 13 juni inclusief alle insprekers. Tenminste..als je er vijfeneenhalf uur voor over hebt.. Wel veel bekende gezichten onder de insprekers. Onder meer Kattuk.nl fotograaf Wesley namens Welzijnskwartier en ex-voorzitter Kattuk.nl Madelon Star namens de Dierenweide. Gaaf om te zien dat ze op komen voor ‘hun’ belangen.

Voor de volledigheid eerdere berichtgeving op Kattuk.nl: 

Bezuinigingsplannen College Katwijk: info, reacties en wat gaat er nu gebeuren?

Kattuk.TV #2: Bezuinigingen!? #1 – Het Tonnenpoort Topic

In de media:
Omroep West: Massale belangstelling voor ‘bezuinigingsraad’ in Katwijk

Katwijk Actueel: Muzikaal protest: ‘Voor Katwijkse begrippen is dit ongekend’

Open Brief Volksuniversiteit K&O Katwijk

DURF: Forse bezuinigingen treffen Katwijk de komende jaren

Laat Muziekschool Katwijk bestaan!

Google Nieuws

Meer na de video’s…

Video RTV Katwijk:

Video Katwijk Actueel:

Persbericht Gemeente Katwijk: Raadsdebatten op 20 en 27 juni over voorstellen voor bezuinigingen
Op donderdag 20 juni is tussen 20.30 en 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een debat over het voorstel de muziekschool op te heffen. Een week later, op 27 juni, debatteert de raad vanaf 19.30 uur over alle andere maatregelen tegen de verwachte tekorten. Volgens planning neemt de gemeenteraad op 4 juli een besluit over alle maatregelen.

Vergadering over muziekschool op 20 juni
Het college verwacht de komende jaren tekorten, van € 4,8 miljoen in 2020 tot € 3,6 miljoen in 2023. Het college stelt de raad daarom in de kaderbrief 39 maatregelen voor. Omdat op 20 juni voor de kaderbrief anderhalf uur tijd is, verwacht de gemeenteraad dat dan niet alle maatregelen goed aan bod kunnen komen. Daarom spreekt de gemeenteraad op 20 juni alleen over de muziekschool. Door de muziekschool op te heffen verwacht het college € 250.000 te besparen; voor muziekonderwijs blijft dan € 265.000 over.

Vergadering over andere maatregelen op 27 juni
Aan het debat over alle andere maatregelen besteedt de raad donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur de hele avond. Deze avond is niet verder ingedeeld. Allerlei voorstellen komen aan bod, zoals de volgende. De uitgaven in het sociaal domein verwacht het college uiteindelijk met € 2,6 miljoen te verlagen, onder andere door een betere organisatie van de zorg en door een bezuiniging van € 0,8 miljoen op de bibliotheek en het Welzijnskwartier. Bezuinigingen in de buitenruimte betreffen onder andere het afstoten van dierenweide Westerhaghe, stoppen met hanging baskets, stoppen van opruimen van hondenpoep op uitrenplaatsen en het verlagen van de uitgaven voor groen en wegen. Volgend jaar wil het college de inkomsten met € 0,8 miljoen verhogen, vooral uit parkeergelden en leges.

De vergaderingen volgen
Belangstellenden zijn welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn; daarvoor is aanmelding niet nodig. Er zijn echter niet meer dan veertig zitplaatsen in de raadzaal. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.
Inspreken is niet meer mogelijk. Daarvoor is op 13 juni gelegenheid geboden. Bijna dertig sprekers hebben toen hun reactie met de raad besproken.

 

Ingezonden Persbericht CDA Katwijk: CDA: Kostenbesparingen mét oog voor samenleving en cultureel welzijn
Een kakafonie van geluid schalde vorige week donderdagavond door de hallen van het gemeentehuis. De vertegenwoordigers van de Muziekschool, verantwoordelijk voor dit muzikale ‘protest’, waren een van de velen die uitrukten om hun stem te laten horen tegen de voorgenomen bezuinigingen.

Culturele waarde van muziekonderwijs
Een duidelijk teken dat muziekonderwijs een niet te onderschatten culturele waarde voor de Katwijkse gemeenschap vertegenwoordigt. Vele talentvolle musici genoten hier hun opleiding en dragen vandaag de dag bijvoorbeeld bij aan samenkomsten van kerken en geloofsgemeenschappen in Katwijk. Het CDA is altijd bereid te kijken waar het organisatorisch beter en/of efficiënter kan, het bereikbaar houden van muziekonderwijs staat voor ons echter als een paal boven water.

Oplossingsgericht
Ook Jason Vergunst, beheerder van de Dierenweide Rijnsburg waar het college op wil bezuinigen, bracht met overtuiging de toegevoegde maatschappelijke waarde van een buitengebied waar volwassene, kind, oudere en dier met elkaar in contact komen naar voren. Het CDA denkt actief mee over een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of met bijdragen uit de samenleving. Zo klom Rijnsburgs raadslid Dick Oudwater nog tijdens de raadscommissie al in de pen om het college te vragen naar een compleet kostenoverzicht op jaarbasis, naar de mogelijkheden voor het oprichten van een stichting en hoe het precies zit met de eerdere gift van Fonds 1818 van 6000 euro.

Ook de bijdrage van de Bibliotheek en de persoonlijke verhalen van de insprekers namens Welzijnskwartier maakten indruk. Zij onderstreepten eens te meer dat, bij bezuinigingen van deze schaal, zorgvuldige communicatie vanuit de gemeente cruciaal is. Onze fractie, alsook de gehele raad, gaat de komende tijd een oordeel vormen. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor al die organisaties binnen het rijke verenigingsleven van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Moeilijke keuzes
Financieel woordvoeder Bas Drinkwaard: “Om in de toekomst financieel gezond te blijven moeten we nu keuzes maken. De komende weken wordt er meer duidelijk, bijvoorbeeld over het precieze effect van het door de regering inmiddels toegezegde extra geld voor de jeugdzorg. Aan ons de taak om, met de gehele raad, de juiste afweging te maken over het totale pakket aan voorgenomen bezuinigingen. Dat wordt nog een flinke uitdaging.”

Suggesties?
… zijn altijd welkom. Fractievoorzitter Barend Tensen: “We gaan de eerder genoemde uitdaging graag samen met de inwoners aan. Je kunt ons altijd bereiken via Facebook of Instagram of een mailtje sturen naar fractie@cdakatwijk.nl.”


Niet helemaal ‘on topic’maar gaat wel ook over bezuinigen:  Hart Voor Katwijk: Katwijks college draait evenementen de nek om!
“Met het mogelijke besluit om dit jaar te korten op subsidies heeft de gemeente Katwijk veel kwaad bloed gezaaid. Hiermee worden populaire evenementen gewoon de nek om gedraaid”, aldus de fractie van oppositiepartij Hart Voor Katwijk.

“Dat er op zaken bezuinigd moet worden is duidelijk maar het rigoreus hakken in het toegezegde subsidiebedrag, zó kort op de evenementen is gewoon onfatsoenlijk. Wat dat betreft mist het college elk gevoel en binding met de bevolking en de organisaties.” Zo verwoordt Leon Krijgsman zijn ongenoegen en verbazing over de bijzondere plannen van het college.

“Evenementen in Katwijk staan al jaren ter discussie. De overheid vraagt steeds meer inzet van de – vaak vrijwillige – organisaties. De wetgeving wordt aangescherpt, ook op lokaal niveau. Dat brengt steeds meer kosten met zich mee. Door nu ad hoc duizenden euro’s te willen korten op de subsidies neem je als gemeente de evenementen maar ook de vrijwillers absoluut niet serieus. Niet gek toch dat mensen dan gaan zeggen; Gemeente organiseer het dan lekker zelf maar!?”

De organisaties zelf geven aan nauwelijks overleg met de gemeente te hebben gehad. De plannen kwamen bij hen rauw op het dak vallen. Uiteindelijk betekent minder geld minder mogelijkheden. Of dat gratis evenementen zullen kunnen gaan verdwijnen door entrée te moeten gaan heffen.
“In ons verkiezingsprogramma stellen wij: ‘We moeten op een juiste manier met elkaar samenwerken in plaats van de evenementenorganisaties (met boetes en het intrekken van vergunningen) tegenwerken zoals afgelopen periode.’ Daar maken we ons nog steeds hard voor maar er moet blijkbaar nog een heleboel gebeuren om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen.”

—–

Tot zover voor nu. Later meer……

Tips? Aanvullingen?
Mail ze naar info@kattuk.nl!

 

 

 

 

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X