Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Alles over de eindexamens

Blog

Alles over de eindexamens

We naderen de eindexamens voor alle middelbare scholieren. In het eerste en twee tijdvak kun je je examens maken. Van te voren heb je op school aan kunnen geven in welk tijdvak jij examens wilt maken. En in het tweede en derde tijdvak heb je de mogelijkheid om examens te herkansen.

Verder zijn er nog extra maatregelen genomen voor jou om je examen te kunnen maken. Wij hebben ze op een rijtje gezet.

Maatregelen examens
– In plaats van dat je één centraal examen mag herkansen (zoals gewoonlijk), mag je er dit jaar twee herkansen.
– Je mag de duimregeling inzetten.
– Er wordt gebruik gemaakt van een relatieve normering.

Spreiding over drie tijdvakken 

De examens worden niet zoals gewoonlijk in één tijdvak afgenomen maar in drie tijdvakken.  

  • Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni 
  • Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni 
  • Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli 

In de tijdvakken 1 en 2 kun je je examens maken. In tijdvak 2 en 3 kun je je herkansingen maken. Als je bijvoorbeeld in quarantaine zit of veel lessen van een vak gemist hebt, kun je samen met je school beslissen om het vak in tijdvak 2 te maken. Dit geeft je meer tijd om je op dat examen voor te bereiden.  

Extra herkansing
Deze extra herkansing samen met drie tijdvakken geeft je meer ruimte om examens in te plannen op basis van hoe goed je voorbereid bent voor een vak.

Duimregeling
Als je deze duimregeling inzet telt je cijfer niet mee voor de slaag-zak regeling . Oftewel, dit cijfer kan er dus niet voor zorgen dat je zakt. Het cijfer komt wel op je diploma te staan. Deze regeling kan maar voor een cijfer ingezet worden en geldt alleen voor niet kernvakken.

Relatieve normering
Normaal gesproken worden de centraal eindexamens absoluut genormeerd. Er wordt dan alleen gekeken naar de eindexameneisen van elk vak op basis waarvan je een bepaald aantal punten krijgt. Met de relatieve normering wordt gekeken welk cijfer realistisch is. Dus als een examen slecht is gemaakt, zal de normering soepeler zijn en als het examen goed is gemaakt, wat strenger.

Oefenexamens
Wil jij ook online oefenen voor jouw eindexamens dan kan dit via de website van Cito. Hier vind je examenmateriaal uit 2017-2019 als pakket voor vmbo, havo en vwo.

LAKS Klachtenlijn
De eindexamens zijn dus in zicht en daarmee is ook de website Examenklacht.nl weer live! Heb je een vraag of opmerking over je examen? Ga naar Examenklacht.nl.

Blog PreppyWriter: Examens…. maar hoe dan?!

Blog PreppyWriter: Examenstress

Meer weten?
www.laks.nl/vragen_cat/eindexamens/

Examenrooster 2021

Illustratie door Hanne Buitendijk

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X