Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Jongerenwerk /Aanpak armoede onder kinderen

Blog

Aanpak armoede onder kinderen

Alle gemeenten hebben meer geld van de Rijksoverheid gekregen om armoede onder kinderen aan te pakken. De gemeente Katwijk heeft dit jaar ruim 210.000 euro extra te besteden. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een besluit gemaakt over hoe dit extra geld wordt ingezet. Kinderen die het thuis financieel niet breed hebben, kunnen vanaf september meedoen aan het Jeugdcultuurfonds. Dit ziet het college als een waardevolle aanvulling op het al bestaande Jeugdsportfonds. Daarnaast komen vanaf 1 augustus gezinnen die meer verdienen dan bijstandsniveau ook in aanmerking voor vergoedingen voor schoolgaande kinderen.

De gemeente Katwijk wil armoede onder gezinnen met kinderen voorkomen en bestrijden. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen, zijn of haar talenten kunnen ontdekken en mee kunnen doen op school, de sportclub, of muziekles. Ieder kind moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Het extra geld van de Rijksoverheid biedt de gemeente de kans om de regelingen voor kinderen die de gemeente al heeft, te verruimen en waar nodig aan te passen.

Wethouder Gerard Mostert licht toe: Er zijn bijeenkomsten geweest met professionals, die direct betrokken zijn bij kinderen die met armoede te maken hebben. De centrale vraag was: Hoe gaan we het extra geld om armoede onder kinderen aan te pakken, zo goed mogelijk besteden? Er is ook gebrainstormd over hoe we de kinderen en de ouders van kinderen voor wie dit geld bedoeld is, het beste bereiken. Dat is nog best een uitdaging, omdat veel gezinnen het moeilijk vinden uit te komen voor hun situatie. En om hulp te vragen. Trots of juist schaamte zit soms in de weg. Het is lastig, maar als je dat als ouder opzij kunt zetten, creëer je kansen voor je kind. Gelukkig heeft de gemeente Katwijk al ongeveer 400 kinderen in beeld die gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Dat is een goed vertrekpunt, maar we willen zeker nog veel meer kinderen en hun ouders bereiken.”

Vanaf augustus 2017 wordt het extra geld ingezet voor het verruimen van de inkomensgrens voor regelingen voor gezinnen met schoolgaande kinderen, zoals de vergoeding voor computer en internet. Het verruimen van de grens zorgt ervoor dat er meer gezinnen geholpen worden die te maken hebben met de gevolgen van armoede. Tot slot start in september het Jeugdcultuurfonds naast het al bestaande Jeugdsportfonds. Door nu naast sport ook kunst en cultuur aan te bieden, kunnen kinderen hun creativiteit en talenten ontwikkelen. En hun kansen om later actief deel te nemen aan de samenleving daarmee te vergroten.

Om de plannen voor het extra geld van de Rijksoverheid voor 2018 en de jaren daarna vorm te geven, worden kinderen die te maken hebben met armoede, hun ouders en hun belangenbehartigers actief betrokken. De plannen voor de langere termijn zijn dus nog in de maak. De Rijksoverheid heeft hierbij wel een aantal uitgangspunten meegegeven: Er wordt in ieder geval hulp geboden aan ieder gezin met kinderen tussen 0 en 18 met een laag besteedbaar inkomen die door geldgebrek niet kunnen meedoen op het gebied van sport of cultuur, met sociale activiteiten op school of in hun vrije tijd.

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X