Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Posts tagged "LAKS"

LAKS Tag

Scholieren wederom onrechtmatig uitgesloten van Centraal Examens: LAKS opent meldpunt

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) luidt de noodklok; er zijn nog steeds scholieren die onterecht worden uitgesloten van het centraal examen op grond van behaalde resultaten. Ook dit jaar heeft het LAKS al ruim 20 klachten ontvangen, al vermoedt het LAKS dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Voorzitter Annelotte Lutterman: “Scholieren krijgen op deze manier niet de kans om hun cijfers op te halen en dat terwijl de centraal examens, net als de schoolexamens, 50% van je eindcijfer bepalen. Op deze manier hebben scholieren al definitief verloren, voordat zij aan de tweede helft van de wedstrijd beginnen!”

Het LAKS wil extra benadrukken dat ook prestatiecontracten tussen school en scholier geen juridische basis hebben, ook niet wanneer een scholier heeft meegedaan aan bijvoorbeeld een Zomerschool. In deze contracten staat beschreven aan welke voorwaarden een scholier moet voldoen voordat hij mag deelnemen aan de centraal examens. Dit mag niet, omdat een scholier die begint aan zijn  examenjaar altijd onvoorwaardelijk is toegelaten aan het examenjaar.  Ook wanneer een scholier een onvoldoende haalt voor bijvoorbeeld het profielwerkstuk, mag de school hem niet uitsluiten van het centraal examen. 

X