Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Mantelzorg /Zorg voor de mantelzorg

Blog

Zorg voor de mantelzorg

In Katwijk zijn er rond de 19.000 mantelzorgers. Dit zijn mensen die voor een familielid of naaste zorgen. Vaak doen ze dit naast hun eigen baan. In het dagelijkse leven lopen mantelzorgers tegen verschillende uitdagingen aan. De gemeente komt samen met het Welzijnskwartier in actie om mantelzorgers beter te ondersteunen. Want dat mantelzorgers nodig zijn, is zeker.

Er zijn in de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er diverse dingen aangegeven die beter moeten. “Denk hierbij aan een vast aanspreekpunt voor de mantelzorgers in de gemeente en vermindering van al het papierwerk. Ook gaf men aan dat de samenwerking tussen ondersteunende organisaties beter kan en moet. Het moment bijvoorbeeld bij een jongere die 18 wordt. In de praktijk blijkt dit een lastige overgang te zijn tussen verschillende organisaties”, geeft wethouder Emile Soetendal aan. “Mantelzorgers zullen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Dit komt omdat er steeds meer ouderen zijn die langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast is er een groeiend tekort aan personeel in de zorg. Mantelzorgers moeten daarom goed ondersteund worden.”

Korte termijn

In september van dit jaar worden er door Welzijnskwartier drie pilots gestart in de gemeente. Met de aanpak van Moreel Beraad gaan mantelzorgers met elkaar en betrokken instellingen in gesprek. Hieruit komen duidelijke adviezen om telkens het ondersteuningsaanbod te verbeteren. Als tweede gaat het om betere samenwerking tussen alle partijen, zodat er één duidelijke informatievoorziening is. Op die manier worden de mantelzorgers eerder en beter bereikt. Daarnaast wordt er een vast aanspreekpunt voor mantelzorgers aangesteld. Als laatste komt er ook een speciaal spreekuur voor mantelzorgers waar ze advies kunnen krijgen van een mantelzorgmakelaar.

Langere termijn

Om op langere termijn de juiste aandacht aan mantelzorgers te geven, wordt er een “Uitvoeringsagenda Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg” opgesteld. Deze uitvoeringsagenda zal halverwege dit jaar naar de gemeenteraad worden gestuurd. In deze uitvoeringsagenda worden lokale plannen beschreven. Het gaat daarbij onder andere om (vrijwillige) respijtzorg aan huis. Met respijtzorg kunnen mantelzorgers even op adem komen. Maar ook om relevante informatie voor mantelzorgers makkelijk vindbaar maken. Bijvoorbeeld het cursus aanbod voor mensen die te maken krijgen met beginnende dementie. En het mogelijk maken voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast wordt er met veel partijen gewerkt aan het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn. De uitvoeringsagenda voor mantelzorg kijkt ook naar dit actieplan. Want met de toekomstplannen moet rekening gehouden worden met het groeiende aantal ouderen in Katwijk en het toenemende beroep op mantelzorgers.

Vragenlijst

Namens de gemeente voert MantelzorgNL een onderzoek naar de behoeftes van mantelzorgers uit. In de periode mei tot met juli 2023 kunnen mantelzorgers uit de gemeente daarvoor een vragenlijst invullen. Zo kan het ondersteuningsaanbod nog meer aansluiten op de behoefte van de mantelzorgers.

Deze vragenlijst is hier te vinden: www.katwijk.nl/vragenlijstmantelzorg

Persbericht Gemeente Katwijk

Klik voor meer info over ondersteuning (jonge) mantelzorgers door Welzijnskwartier!

 

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X