Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Wellicht meer huizen op Valkenburg

Blog

Wellicht meer huizen op Valkenburg

KATWIJK – Op het voormalige vliegkamp Valkenburg in Zuid-Holland komen wellicht toch meer woningen dan de geplande 4500 tot 5000 uit het ontwerp-structuurplan.
Dit aantal was een compromis om Wassenaar méé te krijgen. Nadat de raad van deze gemeente het ontwerpplan heeft verworpen, staat die buitenspel. Andere partijen kunnen de bedongen vermindering van het aantal woningen nu negeren. De drie wethouders van Wassenaar zijn diep teleurgesteld over het meerderheidsbesluit (twaalf tegen negen) van de raad. Ze vrezen zeer nadelige gevolgen voor de gemeente en hebben hun portefeuille ingeleverd.

Op het Wassenaarse grondgebied is enkel een groene buffer bedacht. De woningbouw staat gepland op de rest van het terrein, in de gemeente Katwijk. Die kan door met de plannen, weet Martien Reissenweber, projectleider bij de organisatie Project Locatie Valkenburg. Provinciale Staten stellen naar verwachting in december de bijbehorende streekplanherziening vast. Pas bij toekomstige de bestemmingsplanprocedures kan Wassenaar zich weer laten gelden. Reissenweber: “We hebben dat juridisch uitgezocht.”

Grens
Wassenaar had ingezet op 3500 woningen en Katwijk legt de grens bij 5000. Andere partijen in het bestuurlijk overleg voor de locatie, zoals andere gemeenten uit de regio Holland Rijnland, zien liever meer woningen, zodat een nieuw compromis gauw boven de 5000 uitkomt.
Reissenweber verwacht dat Wassenaar, en daarmee ook het alleen door deze gemeente vertegenwoordigde Stadsgewest Haaglanden, nu uit het bestuurlijk overleg verdwijnt.

Tevens voorziet hij dat Wassenaar er financieel bij inschiet. Geld voor de groeninrichting in deze gemeente had deels moeten komen uit de opbrengst van de bouw. “Ik verwacht dat die bijdrage ter discussie komt, evenals de bijdragen van de provincie en de regio Holland Rijnland.”

Het enig overgebleven collegelid in Wassenaar, burgemeester Jan Hoekema, probeert de breuk in het plaatselijk bestuur te lijmen. Reissenweber houdt de optie open dat ook in het bestuurlijk overleg alsnog een lijmpoging wordt ondernomen. De inrichting van de groene buffer is ook van belang voor de bewoners van het toekomstige Nieuw Valkenburg, onderkent hij.

Voor lijmen is tijd, want zolang de verkeersafwikkeling over de Rijnlandroute niet is geregeld, wordt toch niet gebouwd, zo is besloten. En het benodigde rijksgeld is nog niet in zicht.

Bron: https://www.cobouw.nl

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X