Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Verslag achterban avond WMO-adviesraad over transitie nieuwe Jeugdwet

Blog

Verslag achterban avond WMO-adviesraad over transitie nieuwe Jeugdwet

Hieronder het verslag van de WMO-adviesraad achterban avond over transitie nieuwe Jeugdwet, geschreven door Stagiair Max van Kattuk.nl.

Afgelopen donderdag was er in het gemeentehuis een achterban avond van de WMO-adviesraad. Het schijnt dat deze ook al eerder zijn geweest maar toen was Kattuk.nl niet in de gelegenheid om er een reporter heen te sturen. Vandaar dat we er nu voor het eerst over publiceren.

In ieder geval stond  deze avond in het teken van de transitie van de nieuwe jeugdwet. Duur woord het houdt in dat deze avond ging over de veranderingen in de nieuwe jeugdwet. Een van de belangrijkste punten is dat veel wetgeving omtrent de jeugdwet niet meer op provinciaal niveau terechtkomt maar op gemeentelijk niveau. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat veel instanties onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen en vanuit de gemeente gecoördineerd zullen worden.

Wat heeft de WMO-adviesraad hiermee te maken?

De WMO-adviesraad is er om zoals de naam het al zegt advies uit te brengen aan de gemeente over maatschappelijke onderwerpen en politieke vraagstukken m.b.t. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO-adviesraad bestaat over het algemeen uit wat oudere mensen, aardigk wat 50+ en gepensioneerden, die overigens veelal redelijk hoge functies bekleden en hebben bekleed in de maatschappij. Overigens zeer vriendelijk mensen die het ook leuk vinden als er jongere mensen komen en zeker ook openstaan voor een gesprek of het horen van je mening (vandaar ook deze achterban avond). Wel leuk om even te vermelden is dat voor de jeugd (dus iemand die zich voornamelijk bezig houd met de onderwerpen over jongeren) er een jong iemand in de WMO-adviesraad zit, namelijk de lieftallige en charmante Gysette tevens ook de partner van ondergetekende:)

Dus afgelopen donderdag avond ben ik naar het gemeentehuis gegaan om deze avond bij te wonen, het gaat immers over de jeugd en wat er met de jeugd gaat gebeuren. En iemand moest het doen en aangezien ik nog wat stage uurtjes moest maken en vriend ben van sprak het voor zich en kwam het wel goed uit dat, nou ja……je snapt het wel… Moeilijke materie. Ik ga in ieder geval mijn best doen om het jullie uit te leggen.

Rond kwart voor 8 kwam ik in het gemeentehuis binnen, waar je welkom werd geheten met een kopje koffie. De aanwezige mensen die er waren kwamen over het algemeen vanuit hun functie naar deze avond. Denk aan Jongerenwerk, Centrum jeugd en gezin, Huisarts, Gemeenteraadsleden en enkele burgers (die dan over het algemeen ook wel weer een maatschappelijke reden hadden zoals vrijwilligers werk of buurthuis) de gemiddelde leeftijd lag toch wel rond de 50+. Ik kreeg er wel een beetje een geitenwollensokken gevoel bij. Niks mis mee overigens, want deze mensen zetten zich wel, veelal vrijwilliger, in voor een ander.

Om stipt 20.00 uur werd vriendelijk verzocht om plaats te nemen en begon de avond. Na een kort welkomswoord van WMO voorzitter Fedde Jonkman kwam de regioconsulent cliëntparticipatie van diverse regio’s Hetty Jobse aan het woord. Haar verhaal ging vooral over de nieuwe jeugdwet en de transitie van de nieuwe jeugdwet. Zonder voorkennis was dit wel redelijk lastig te volgen, dit niet doordat deze mevrouw slecht sprak maar puur door het feit dat je toch wel redelijk wat achtergrond informatie nodig hebt om het te volgen. Het was zeker wel interessant.

Na mevrouw Jobse sprak Diana van der Meijden, coördinator jongerenwerk van Factor Welzijn. Deze spreekster had het voornamelijk over jeugd(preventie) in Katwijk. Diana had het voornamelijk over het jongerenwerk in Katwijk en de doelen daarvan zoals probleemsignalering, preventie en talentontwikkeling.

Als laatste spreker was er Esther Jansen van Rosendaal (Vanaf nu enkel Esther anders moet ik me een ongeluk typen elke keer). Esther is coördinator van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Katwijk. Esther had over CJG en hoe zij het gaan doen na de veranderingen in de jeugdwet. Het was een zeer duidelijke presentatie over wat het CJG is en hoe zij het gaan doen in de toekomst en hoe alles werkt, zeer boeiend en leuk gedaan ook! Na deze presentatie was mij in ieder geval duidelijk wat het CJG is, wat ze doen, waar ze dat doen en hoe ze dat willen doen. Esther was overigens ook de enige de Kattuk.nl expliciet noemde. Zij noemde Kattuk.nl samen met het regionale Virtuele CJG de website Hoezitdat.info als een belangrijk medium om jongeren te bereiken en informeren.

Na deze sprekers was het tijd voor een korte onderbreking en het gebruikelijke koppie koffie. Dit was ook wel even fijn want na een uur sprekers vond ik het wel even genoeg. Na de onderbreking was het tijd voor een vragenronde waarbij vragen konden worden gesteld aan de drie spreeksters.

Al met al een zeer leerzame avond waar mee veel duidelijk is geworden over de transitie van de jeugdwet. Alleen is het wel jammer dat als het over jongeren gaat er vrijwel geen jongeren zijn. Het zijn dus voornamelijk 50-plussers die het over jongeren hebben. Nu kan ik me goed voorstellen dat jongeren weinig zin hebben om hierheen te gaan, maar als je politiek en maatschappelijk geïnteresseerd bent is het zeker de moeite waard om een keer te gaan.

Het is ook goed dat dit soort avonden georganiseerd worden, want op deze manier kan de WMO-raad hun advies ook baseren op wat andere mensen vinden en deze meningen e.d. meenemen in hun advies. Wel moet ik even kwijt dat het niveau van de avond toch wel erg hoog lag. Als je hier blanco naar toe gaat of niet werkzaam bent in een aanverwante sector kan ik me goed voorstellen dat je niet alles zal begrijpen. Dus een tip voor de volgende keer zorg dat het een wat algemener niveau is waardoor iedereen alles makkelijk begrijpt en op die manier ook kan mee discussiëren.

Zoals eerder al geschreven verwacht ik niet dat er veel jongeren op deze achterban avonden af zullen komen, daarom zal Kattuk.nl deze avonden wel blijven bezoeken en er verslag van uitbrengen. Zodat je in ieder geval op de hoogte bent. Er wordt op deze avonden gesproken over verschillende maatschappelijke vraagstukken e.d. die voor ons allemaal van belang zijn.

Ook zullen er binnenkort op Kattuk.nl interviews te lezen zijn met verschillende betrokkenen over dit vraagstuk. Kortom we houden je op de hoogte!

Geschreven door: Welzijnskwartier

Comments: 2

 • Arno

  Beantwoorden 27/11/201211:58

  Update: “De WMO-adviesraad bestaat over het algemeen uit wat oudere mensen, aardig wat 50+ en gepensioneerden, die overigens veelal redelijk hoge functies bekleden en hebben bekleed in de maatschappij.”

  Bij deze zin uit het artikel moet even een kleine kanttekening geplaatst worden.

  Dit is het beeld wat Max ervan kreeg qua leeftijd en achtergrond van deze mensen dus dit berust niet op feiten maar is de indruk van Max. De leden van de WMO-adviesraad bestaan namelijk uit mensen die affiniteit en/of kennis hebben met het gebied waarover zij advies uitbrengen. Als simpel voorbeeld een boswachter zal dat dus kunnen doen over het beleid m.b.t. het duingebied en een buschauffeur zal dat kunnen m.b.t. het openbaar vervoer.

 • Minister van Defensie

  Beantwoorden 27/11/201213:17

  Netjes dat kattuk.nl zich interesseert in dit soort onderwerpen. Misschien wat lastig voor sommige bezoekers hier. Maar toch fijn dat deze reporter zich interesseert om naar deze bijeenkomst te gaan.

  Het is goed dat er jongeren zijn die het belang van dit soort bijeenkomsten in zien en dit graag willen vertalen voor andere jongeren.

Laat een reactie achter

X