Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Verklaring VVD Katwijk omtrent opzeggen vertrouwen in fractievoorzitter

Blog

Verklaring VVD Katwijk omtrent opzeggen vertrouwen in fractievoorzitter

Vorige week donderdag heeft de VVD fractie van de gemeenteraad van Katwijk unaniem het vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter Anita van Ginkel, hierbij unaniem ondersteund door het bestuur van de VVD Katwijk. Aan deze beslissing liggen verschillende redenen ten grondslag. Fractie en bestuur hebben dat donderdagavond aan Van Ginkel duidelijk proberen te maken, maar zij had hier op dat moment geen behoefte aan. De beslissing om het vertrouwen in de fractievoorzitter op te zeggen is geen beslissing die in één dag is gemaakt. Het is een optelsom.

Een fractievoorzitter vertegenwoordigt de fractie, hij of zij kan niet alleen opereren. Al geruime tijd bleek er tussen de fractievoorzitter en de overige leden van de fractie een verschil van mening over de te volgen koers. Dit verschil bleek helaas onoverbrugbaar.

Het fractievoorzitterschap is een zware taak met veel verantwoordelijkheden: het is een rol waarin men moet groeien. Fractie en bestuur hebben dit proces altijd ondersteund. Uiteraard komt een zware en ingrijpende beslissing als het vertrouwen opzeggen, niet plotseling. Meerdere malen hebben fractie en bestuur van de VVD Katwijk met Anita van Ginkel gesprekken gevoerd over haar rol als leider van de fractie. Hierin is altijd duidelijk aangegeven welke punten verbetering en verandering behoefden.

Het is belangrijk dat een fractievoorzitter overlegt met de fractie en deze informeert. Vooral het feit dat Van Ginkel regelmatig op eigen houtje opereerde, dus zonder ruggespraak met de fractie, maakte het leiden van de fractie zeer lastig en vruchtbare samenwerking op den duur onmogelijk. Bij herhaling bleek dat Van Ginkel uitingen in bijvoorbeeld de media niet vooraf afstemde met de fractie. Ondanks herhaalde toezeggingen dit niet meer te doen, gebeurde het toch.

Na diverse pogingen tot verbetering te komen, was er geen vooruitgang zichtbaar. Ook diverse bemiddelingspogingen vanuit het bestuur hebben niet het gewenste resultaat gehad. Daarnaast zou er vorig jaar december een mediationtraject worden opgestart met een door Van Ginkel uitgekozen mediator, om de verhoudingen binnen de fractie te verbeteren. Ondanks toezeggingen heeft Van Ginkel hier geen gehoor aan gegeven.

De leden van de VVD Katwijk hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een extra algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 25 februari. Tijdens deze vergadering is er voor leden uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Tot slot wil het bestuur benadrukken dat de leden van de fractie bepalen wie deel uitmaakt van de fractie en met welke functie.

Persbericht VVD Katwijk 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X