Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Verdubbeling subsidie oud en nieuw niet voldoende voor SKA eindejaarsfeest

Blog

Verdubbeling subsidie oud en nieuw niet voldoende voor SKA eindejaarsfeest

Horeca in de gemeente open tijdens jaarwisseling

Persbericht Gemeente Katwijk

Het college van B&W van de gemeente Katwijk is bereid om de subsidie voor het eindejaarsfeest van SKA in 2022 te verdubbelen. Het college kan niet voldoen aan het verzoek van SKA om de hele rekening voor 2022 vooraf te betalen. En het college wil nu nog niet een fors hogere bijdrage voor SKA voor de komende jaren garanderen. Burgemeester Visser: “Het verzoek van SKA voor nog hogere garanties vinden we niet reëel, omdat het feest ten opzichte van andere evenementen dan een voorkeursbehandeling zou krijgen. Ik vind het wel jammer als er op deze manier een einde komt aan een prachtige traditie. Ik ben SKA Katwijk dankbaar voor hun jarenlange inzet en blijf graag met hen in gesprek om activiteiten voor jongeren te organiseren tijdens de jaarwisseling. Voor aankomende jaarwisseling hebben verschillende horecagelegenheden aangegeven hun deuren te openen.” De gemeenteraad bespreekt de subsidie voor het eindejaarsfeest van SKA tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 november.

Waardering voor de vrijwilligers

SKA Katwijk kent een jarenlange traditie en de gemeente waardeert de inzet van de vrijwilligers, maar de financiële tekorten van het eindejaarsfeest zijn helder. Aangezien de kosten voor het organiseren van een evenement stijgen is voor aankomende jaarwisseling een verdubbeling van de subsidie nodig tot € 30.000,- en is gevraagd of de gemeente de totale kosten van het evenement van €73.000,- kan voorfinancieren. Als er onverhoopt minder bezoekers komen dan begroot, komen de kosten voor rekening van de gemeente. Daarnaast wil SKA een garantie voor een hogere subsidie in de komende jaren.

Eenmalige verhoging

De gemeenteraad heeft in het verleden, net als bij andere verenigingen, bezuinigingen doorgevoerd, waardoor de subsidie is verlaagd van € 25000,- naar € 15.000, -. In oktober dit jaar heeft de burgemeester in gesprek met SKA aangegeven dat het college bereid is tot een eenmalige verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor deze jaarwisseling, maar dat SKA voor de jaren erna andere mogelijkheden moet onderzoeken. SKA heeft aangegeven dat zij ook voor de jaren erna een garantie op een hogere subsidie willen. Deze toezegging kan het college helaas niet doen.

Nadenken over de toekomst

Het aantal bezoekers loopt al jaren terug. In de beginjaren van het eindejaarsfeest kwamen er 4000 jongeren naar het feest. In 2019 was dit aantal teruggelopen tot 1300 bezoekers. De afgelopen twee jaar is er geen eindejaarsfeest georganiseerd vanwege de coronapandemie. De verwachting van SKA is dat het bezoekersaantal lager blijft. Jongeren gaan steeds vaker iets anders doen met oud- en nieuw. Om die reden wil het college graag met SKA Katwijk en eventueel andere partijen in gesprek om na te denken over activiteiten rond de jaarwisseling.

Verschillende horeca open tijdens jaarwisseling

Verschillende horecagelegenheden in Katwijk hebben aangegeven gebruik te willen maken van een ontheffing om met oud en nieuw de deuren te openen. Dit betekent dat jongeren de gelegenheid hebben bij een horecalocatie het nieuwe jaar te vieren.

——-

Foto bij bericht uit het archief door: Leendert Kasius

Eerdere berichtgeving

UPDATES: Geen SKA Oud en Nieuw dit jaar

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X