Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Uitkomst onderzoek groen, spelen en parkeren in Katwijk

Blog

Uitkomst onderzoek groen, spelen en parkeren in Katwijk

Wijkraad in Rijnsburg geeft aan dat sociaal, veilige plekken in en nabij de woonwijk voor jongeren om te chillen het meest geschikt zijn.    

Veel inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben meegedaan aan de enquête over het groen, spelen en parkeren in hun buurt. Ruim 1900 inwoners zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Maar vooral op de oproep op social media hebben veel inwoners gehoor gegeven en de vragenlijst ingevuld.

Ook zijn voorbijgangers op straat gevraagd naar hun ervaringen op deze drie thema’s. De gemeente weet nu goed hoe bewoners denken over het groen, spelen en parkeren in hun wijk of buurt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe groenbeleid, parkeerbeleid en het speel- en beweegbeleid.  

Wat valt op
Uit de enquête blijkt dat bewoners het belangrijk vinden dat hun omgeving naast schoon, heel en veilig ook  groen moet zijn. Bewoners zijn graag actief en willen vooral wandelen, fietsen of joggen in een groene omgeving. Ruim zeventig tot vijfenzeventig procent van de inwoners doet dit vaak tot zeer vaak. En daarbij valt op dat zij de omgeving hier ook al goed geschikt voor vinden.

Groen
Zestig procent van de bewoners willen een bijdrage leveren in de vergroening van hun eigen woonomgeving door het aanbrengen van bijvoorbeeld gevelgroen, dakbegroening en/of geveltuintjes. De verstening wordt vooral ervaren in Katwijk aan zee en in Valkenburg. Ook staan bewoners (56 %) positief tegenover het idee om zelf bij te dragen in het onderhoud van openbaar groen in hun directe woonomgeving zoals het adopteren van de grond om een boom (boomspiegel) of het onderhouden en/of aankleden van een plantvak in hun straat. Daarnaast zijn bewoners (58 %) van mening dat er meer groen moet komen die de biodiversiteit versterkt, zoals de aanleg van meer bloemrijke bermen. Een duidelijk verbeterpunt voor de gemeente is de communicatie over groenonderhoud en bomenkap en meer aandacht voor de hoeveelheid van bomen in Katwijk.

Spelen
Inwoners van Katwijk geven voor de speelruimtes in hun buurt een 6.1 als rapportcijfer. Zij zijn over het algemeen tevreden en vinden dat de ingerichte speelplekken goed worden gebruikt. De meeste mensen gebruiken de buitenruimte vooral om te ontspannen en te recreëren. Zij zien daarom graag dat er, naast de ingerichte speelplekken, ook meer ruimte komt voor het spelen, bewegen en sporten in de natuur. Zij vinden het bijvoorbeeld een goed idee als er meer routes worden aangelegd aan de rand van de wijk voor hardlopen en wandelen. Ook de wijkraden hebben meegedacht: In Katwijk aan zee ligt de wens op duurzame speel- en beweegplekken met meer groen en dat schoolpleinen openbaar zijn. In Katwijk a/d Rijn ziet de wijkraad graag dat parken beter met elkaar worden verbonden, zodat er routes kunnen ontstaan met sport- en beweegtoestellen. De wijkraad in Katwijk Noord vindt het een goed idee als speeltoestellen centraal komen te staan in plaats van verspreid door een ruimte, waardoor de speelwaarde wordt vergroot. En de wijkraad in Rijnsburg geeft aan dat sociaal, veilige plekken in en nabij de woonwijk voor jongeren om te chillen het meest geschikt zijn.    

Parkeren
Bewoners houden van een schone en veilige omgeving en vinden Katwijk goed bereikbaar. Voor de parkeermogelijkheden scoort Katwijk  een voldoende, maar in de wijken Katwijk aan zee en Katwijk aan de Rijn is ruimte voor verbetering. Niet iedereen is tevreden over het parkeren; circa de helft van de bewoners geeft aan dat er onvoldoende ruimte is om te parkeren. Dit is gemeten over heel Katwijk, inclusief Katwijk aan Zee. Waarvan zesenzestig procent van de inwoners het wel een goed idee vindt om het aantal vergunningen per woonadres te beperken. De meerderheid van de inwoners (69 %) is vóór invoering van betaald parkeren en handhaving op zondag en vóór het uitbreiden van het vergunningsgebied.

Prijswinnaars
Wethouder Rien Nagtegaal is blij dat zoveel mensen willen meedenken over het groen, spelen en parkeren in Katwijk: “Het is belangrijk om naar de behoeften van bewoners te luisteren en te kijken hoe we het beste hun wijk of buurt kunnen inrichten. Het kan soms lastig zijn om binnen deze thema’s keuzes te maken. Door er samen over te praten kunnen we beter kiezen. We willen allemaal een fijne, groene gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.”. De wethouder heeft op 18 november drie deelnemers van de enquête op het gemeentehuis ontvangen en de prijzen aan hun uitgereikt. De prijzen bestaan uit een boom of heester ter vergroening van de tuin, 1 maand gratis parkeren in een gemeentelijke parkeergarage naar keuze en een badenkaart van zwembad Aquamar. De gelukkige prijswinnaars zijn: Margreet van der Plas, Jolanda Krijgsman en Jan van Duijn.

Persbericht Gemeente Katwijk

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X