Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Posts tagged "Windmolenpark"

Windmolenpark Tag

Gemeente Katwijk voert actie tegen windmolens

windmolens-donQuichote

www.spotpen.nl

Katwijk is een groot voorstander van duurzame energieopwekking, maar wil tegelijkertijd de unieke kwaliteiten van de Hollandse kustlijn behouden. Daarom wil Katwijk geen parelketting van windmolens zichtbaar aan de horizon. Samen met kustgemeenten als Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar is Katwijk de strijd aangegaan met het Rijk om het windmolenpark achter de horizon geplaatst te krijgen. Helpt u ons mee? Teken de petitie “Tegen windmolenparken 6 kilometer voor Hollandse kust”. Elke stem telt.

Het plaatsen van windmolens in zee die zichtbaar zijn vanaf de kust is een ingrijpende aantasting van de kustlijn. Ook blijkt uit onafhankelijke onderzoeken dat de economische schade groter is dan de besparing van de kosten als de windmolens dichterbij de kust geplaatst worden.

Beaufort: Windmolens voor de Katwijkse Kust!!

Misschien heb je er al wel eens van gehoord en misschien heb je wel geen flauw idee waar het over gaat, een Windmolenpark voor de Katwijkse Kust!!?? Nu is het natuurlijk prachtig dat we met z’n allen gaan werken aan duurzame en milieuvriendelijke energie enzo, maar waarom moet dat nu weer voor de kust van Katwijk.

Windmolenpark voor Katwijkse kust stapje dichterbij (UPDATE 1)

De kans dat dat er voor de kust van Katwijk een windmolenpark komt, is afgelopen maandag een stapje dichterbij gekomen. Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en waterstaat, heeft maandag vier ontwerpvergunningen verleend voor dergelijke windparken. Een daarvan op 24 km. uit de kust van Katwijk. Tot 11 augustus van dit jaar kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de afgeven besluiten, waarna een definitief besluit volgt.

X