Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Posts tagged "Kluskwartier"

Kluskwartier Tag

Kluswinkel “100% uit de klauwen” onder grote belangstelling geopend

Verslag en foto’s door Leendert

Onder grote belangstelling van pers, politiek en publiek werd afgelopen donderdag de kluswinkel “100% uit de klauwen” in het Kluskwartier geopend. Kluskwartier helpt al tweeëneenhalf jaar jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door het doen van projecten leren deze jongeren vaardigheden zoals plannen, samenwerken en het winnen van zelfvertrouwen. Tijdens deze projecten maken ze bijvoorbeeld stoelen, tafels en banken. In de nieuwe winkel, die is gevestigd op Tulpstraat 15a, kan het publiek nu kijken voor hun nieuwe tafel of tuinset.

De dag begon al goed, het zonnetje scheen toen de jongerenwerkers en de jongeren hun gasten ontvingen op het Kluskwartier. De familieleden, omwonenden en zelfs politici werden ontvangen met koffie en thee en keken vol bewondering naar de eerste creaties van de jongeren. Om exact 1 uur werd iedereen gevraagd naar buiten te gaan voor de officiële opening.

Kluskwartier opent winkel – “100% uit de klauwen”

Bij het Kluskwartier in Katwijk aan de Rijn – onderdeel van het Welzijnskwartier Talentcoaching – worden jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gecoacht in het ontwikkelen van technische en sociale vaardigheden. In de basis werken ze aan structuur in hun leven, die ze door uiteenlopende omstandigheden zijn kwijtgeraakt. Het samen “klussen” is een middel en zorgt ervoor dat ze weer ergens bij horen en zich welkom voelen. De jongeren leren meubels en dergelijke maken van oud hout, soms in opdracht van klanten. Het eindresultaat van de klus (bijvoorbeeld een meubel) en de reacties die daaruit voortvloeien is het succesverhaal wat deze jongeren zo hard nodig hebben en hierdoor zijn ze trots op hun werk.

Bijzondere diplomering bij talentcoaching Welzijnskwartier

Donderdag 7 juli een bijzonder moment van een unieke samenwerking!

De eerste vier geslaagde jongeren die deelnamen aan het samenwerkingsverband, “Talentcoaching” van het Welzijnskwartier en de Aloysius Stichting “Onderwijs” kregen 7 juli jl. hun MBO1 diploma uitgereikt. De jongeren hebben veelal een lange weg afgelegd en kunnen trots op zichzelf zijn, nu ze dit felbegeerde papiertje in bezit hebben. Het behaalde MBO1(AKA/Entree) diploma geeft de jongeren perspectief. Een kans om verder te gaan naar het reguliere onderwijs en om door te stromen naar een niveau 2 opleiding. In een periode van vijf tot acht maanden, afhankelijk van niveau en afstand van het onderwijs, volgden de jongeren twee dagdelen onderwijs in de week. De lessen werden gegeven door een leerkracht verbonden aan de Aloysius Stichting. Naast het volgen van lessen hebben ze stage gelopen bij erkende leerbedrijven, o.a. het Kluskwartier en de Binders. Na een positief resultaat van het theorie en praktijk examen. Mochten ook deze jongeren eindelijk de vlag uit hangen!

Klussenproject Welzijnskwartier erkend als stage/leerbedrijf

Kluskwartier is een uitbreiding van talentcoaching Welzijnskwartier en is bedoeld voor kwetsbare jongeren uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot 27 jaar die uitvallen op het gebied school en/of werk om verschillende redenen en geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Door middel van drie dagdelen (’s ochtends) samen te klussen word er gewerkt aan het herstel van het “normale” leven (dagelijks ritme, structuur).

Er wordt op hun talenten gecoacht en gekeken naar wat er allemaal goed gaat met een jongeren. Zo word er positieve verandering ingezet. Daarnaast leren jongeren sociale vaardigheden en technische/werknemers vaardigheden en werken aan het oplossen van hun problemen, zodat ze aan het van het traject weer gemotiveerd zijn voor school, werk en/of zorg.

X