Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Succesvolle evaluatiebijeenkomst Maatschappelijke Agenda

Blog

Succesvolle evaluatiebijeenkomst Maatschappelijke Agenda

Maandag 23 januari vond een Maatschappelijke Agenda bijeenkomst plaats, waarbij evaluatie centraal stond. De gemeente Katwijk organiseerde deze bijeenkomst om van maatschappelijke partners te horen wat hun ervaringen met de MAG zijn. Tijdens de bijeenkomst werden deze ervaringen in een open en uitnodigende sfeer met elkaar gedeeld. De gemeente neemt deze ervaringen mee in de doorontwikkeling van de Maatschappelijke Agenda voor de komende jaren.

Sinds 2019 kent de gemeente Katwijk een Maatschappelijke Agenda. Hierin zijn de opgaven voor de gemeente beschreven op het gebied van zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen, gezondheid en sociale veiligheid. Ook worden op basis hiervan de subsidies verdeeld. De MAG is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners opgesteld; samen wordt gewerkt aan de toekomst van Katwijk. De huidige Maatschappelijke Agenda loopt in 2023 af.

 Mogelijkheden om te verbeteren

Alle partijen willen gezamenlijk een succes van de Maatschappelijke Agenda maken en van elkaars expertise gebruik maken in hun activiteiten voor de inwoners van onze gemeente. Om dat te kunnen bereiken is een aantal mogelijkheden om te verbeteren aangereikt die betrekking hadden op de communicatie richting organisaties, het aanvragen van subsidies, de looptijd van subsidies en de hoeveelheid administratieve lasten voor organisaties.

De gemeente Katwijk herkent en deelt deze verbeterpunten. Wethouder Spek: “Het was een goede avond. We willen in onze relaties met onze maatschappelijke partners bewegen van controle naar vertrouwen. Maatschappelijke organisaties weten wat nodig is, waar zij extra op in moeten zetten en hoe zij dat kunnen bereiken. We gebruiken de evaluatie van deze avond om te horen welke gevoelens over de Maatschappelijke Agenda en verdeling van subsidies leven.”

Het vervolg

De gemeente Katwijk zal zoals eerder aangekondigd de komende tijd de Maatschappelijke Agenda, de opdrachten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd als ook het subsidieproces doorontwikkelen. De maatschappelijke partners worden daarbij betrokken. De gemeenteraad heeft daarin ook een belangrijke rol. De gemeenteraad ontvangt in maart een nieuwe voortgangsrapportage. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt op welke wijze de doorontwikkeling van de MAG voor de jaren 2024 en verder wordt vormgegeven samen met onze partners. De inbreng van de raad wordt daarin meegenomen. Ook zal de gemeenteraad de nieuwe Maatschappelijke Agenda vaststellen.

Partijen die nog niet betrokken zijn bij de Maatschappelijke Agenda en dat wel willen, kunnen zich via het emailadres detoekomstvan@katwijk.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X