Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Stop geweld tegen vrouwen

Blog

Stop geweld tegen vrouwen

D66 Katwijk, VVD, PvdA, CDA, KiesKatwijk, GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie: staan samen naast onze inwoners in strijd tegen huiselijk geweld

Een flink aantal politieke partijen in de Katwijkse gemeenteraad vindt het jammer dat de gemeente dit jaar niet heeft meegedaan met de Orange the World-campagne. Deze wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes vindt elk jaar plaats van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Mensenrechtendag). Vorig jaar deed de gemeente nog wel mee met deze campagne. Raadsbreed werd dit ervaren als een gemiste kans. Daarom werd er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een motie ingediend, op initiatief van D66 Katwijk. Deze motie die oproept tot het uitspreken van steun voor Katwijkse inwoners is (uiteindelijk) unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Cijfermatig was het niet uit te leggen

Volgens het college waren de cijfers het voornaamste argument om dit jaar niet mee te doen. Onlangs kwam de gemeenteraad bijeen om te praten over veiligheidsvraagstukken. Uit het gesprek dat de gemeenteraad had met teamchef Peter Koot (Katwijk/Noordwijk) en burgermeester Cornelis Visser (Katwijk) bleek dat dat er in 2022 in Katwijk 28 aangiftes zijn gedaan in 130 incidenten. In 2021 waren er 31 aangiftes gedaan in 129 incidenten. De afname van aangiftes is in een jaar tijd afgenomen maar de afname is zeer gering. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevallen die uit angst of schaamte niet of nooit aangifte kunnen doen. Voor de ondergetekende partijen was deze overweging van het college niet uit te leggen. Door het bewustwordingstraject weer op te pakken hopen de partijen dat de meldingsbereidheid rondom huiselijk geweld verhoogd wordt. Aandacht voor huiselijk geweld blijft – ook in Katwijk – hard nodig.

Meer dan alleen een oranje gemeentehuis

Het slechts oranje uitlichten van het gemeentehuis tijdens de campagne is voor de partijen overigens niet genoeg. De ingediende motie roept op om meer te doen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij lokale initiatieven en om inwoners beter te informeren. Zo is nog niet iedereen bekend met het noodhandgebaar en het telefoonnummer van Veilig Thuis (08-2000).

Voorkomen van meer gemiste kansen

Er zijn jaarlijks vele themadagen en -weken waar de gemeente aandacht voor zou kunnen vragen. De VVD riep daarom op om als gemeenteraad binnenkort gezamenlijk een overzicht te maken met acties waar we wel én niet aan deelnemen, mede om hapsnapbeleid en gemiste kansen te voorkomen. Daarbij moet er altijd ruimte blijven voor spontane acties, zoals eerder dit jaar voor Oekraïne. De wethouder zegde toe een overzicht met de raad te gaan delen.

https://www.orangetheworld.nl/

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X