Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /Steun voor financiële schade door corona

Blog

Steun voor financiële schade door corona

Iedereen heeft al maandenlang te maken met maatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn nodig, maar zorgen er wel voor dat maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, ondernemers, de cultuursector, inwoners en de gemeente hard worden geraakt, vooral financieel. De gemeente Katwijk heeft € 1.902.000 aan compensatiemiddelen van het Rijk ontvangen. Dit geld is al ingezet of wordt de komende periode ingezet waarvoor het bedoeld is; compensatie van financiële schade door corona. Daarnaast heeft de gemeente zelf regelingen getroffen om gedupeerde organisaties en ondernemers te ondersteunen en zet zij zich in om andere regelingen aan te spreken.

Noodfonds voor maatschappelijke organisaties
Dat het coronavirus impact heeft op de sociaal-maatschappelijke infrastructuur in Katwijk is duidelijk. De gemeente Katwijk wil dat non-profitorganisaties ook na de coronacrisis hun belangrijke functie in de gemeente kunnen blijven uitvoeren. Daarom gaat zij coulant om met de afspraken over prestaties die zijn gemaakt met organisaties die subsidie ontvangen. Komen deze organisaties toch in financiële problemen, dan kunnen zij gebruik maken van een speciale subsidieregeling die de gemeente vanuit de Rijksmiddelen heeft gemaakt voor buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties jeugd en lokale culturele instellingen. Meer informatie over de subsidieregeling staat op www.katwijk.nl/verenigingen. Verder heeft de gemeente bij de provincie een subsidiebudget gevraagd en gekregen voor noodsteun aan culturele organisaties. Binnenkort worden de culturele organisaties die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling hierover geïnformeerd.

Ondernemers
Ook ondernemers worden hard getroffen door de noodzakelijke coronamaatregelen. Daarom is er een uitgebreid steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid kleine en grote bedrijven en zelfstandig ondernemers helpt. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet. Hiermee zijn al ruim 800 Katwijkse ondernemers door de gemeente ondersteund in de coronacrisis. Daarnaast zijn de afgelopen maanden vele honderden vragen en verzoeken van ondernemers behandeld.

De ontvangen coronamiddelen van het Rijk bieden de gemeente helaas geen ruimte om bovenop de steunpakketten ook huur of pacht kwijt te schelden. Wel wordt de mogelijkheid geboden om een betalingsregeling te treffen als het niet lukt om de kosten te betalen. Voor horecaondernemers is het mogelijk gemaakt om terrassen te verruimen en langer te laten staan en is een voorstel in voorbereiding om  winterterrassen mogelijk te maken zodra de horeca weer open mag. Ook zijn ondernemers met een seizoensgebonden strandpaviljoen tegemoet gekomen: zij mogen eenmalig, zonder extra kosten, deze winter hun strandpaviljoens laten staan. Daarnaast is het betalen van lokale lasten uitgesteld en zijn er in het centrum van Katwijk tijdelijke voorzieningen gemaakt voor fietsparkeren en zijn straatmarkeringen aangebracht. Om de weekmarkt veilig te laten verlopen zijn ook daar markeringen aangebracht en is het mogelijk gemaakt om op donderdag een extra weekmarkt te houden.

Sportaccommodaties
Ook de sport wordt hard getroffen door de maatregelen. Sportverenigingen zijn van grote waarde in onze dorpen. Daarom heeft de gemeente de huur van de buitensportaccommodaties en van de binnensportaccommodaties via het Sportbedrijf in de periode 1 maart tot 1 juni kwijtgescholden. Via de TVS-regeling van het Rijk verwacht de gemeente hiervoor gecompenseerd te worden.

De gemeente
Een groot gedeelte van de € 1.902.000 aan ontvangen compensatiemiddelen is besteed aan bijvoorbeeld de noodopvang van kinderen waarvan de ouders met een cruciaal beroep moesten doorwerken tijdens de eerste lockdown. Daarnaast is er geld voor de extra kosten die zijn gemaakt voor de zorg; jeugdzorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook zijn er veel extra kosten door de enorme hoeveelheid extra grondstoffen die zijn aangeboden op de milieustraat. Omdat de gemeente minder inkomsten vanuit parkeren en toeristenbelasting heeft ontvangen, wordt ook dit gecompenseerd door het geld van het Rijk.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X