Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Stelling 3: De gemeente Katwijk zet zich actief in en maakt structureel budget beschikbaar om het leed van de coronacrisis voor Katwijkse jongeren te verzachten.

Blog

Stelling 3: De gemeente Katwijk zet zich actief in en maakt structureel budget beschikbaar om het leed van de coronacrisis voor Katwijkse jongeren te verzachten.

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op zaterdag 5 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat gaat de politieke redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorleggen over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

Hieronder de antwoorden van de deelnemende partijen op de 3e stelling:

“De gemeente Katwijk zet zich actief in en maakt structureel budget beschikbaar om het leed van de coronacrisis voor Katwijkse jongeren te verzachten.”

De volgorde is op basis van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA

EENS/ONEENS

Geen blijvende schade voor de coronageneratie! Onze jongeren hebben het de afgelopen coronajaren flink voor de kiezen gekregen. Lessen van achter een beeldscherm, niet uitgaan, geen sport. Dat gebrek aan sociaal contact heeft er ingehakt bij veel jongeren. Belangrijk dus om daar extra aandacht aan te besteden. Daarom investeren we in jongerenwerk, hebben we prachtige sportparken, wordt Scum verbouwd en creëren we ruimte voor een eigentijds aanbod voor muziek en uitgaan. ​Verder vindt het CDA het belangrijk dat er op tijd en genoeg hulp is voor jongeren in de knel.

ChristenUnie

EENS/ONEENS

De ChristenUnie wil  vooral budget inzetten om vereenzaming en psychische klachten bij jongeren tegen te gaan. Ontmoeting is ook voor jongeren heel belangrijk. Het Welzijnskwartier gaat met dit geld ook in 2022 verder met de methode Join Us. Dit programma heeft bewezen de negatieve spiraal waarin jongeren kunnen zitten, te kunnen doorbereken zodat ze weer een eigen netwerk kunnen opbouwen en vasthouden. Een andere doelstelling is het verbeteren van de mentale gezondheid bij jongeren, waarvoor wordt samengewerkt tussen praktijkondersteuners huisartsen, scholen, jongerenwerkers en Kattuk.nl.

SGP

EENS/ONEENS

De coronacrisis trekt een behoorlijk spoor door onze gehele samenleving. Jong en oud ondervinden hier last van. De SGP vindt het belangrijk dat we met elkaar aan deze crisis staan. Daarbij moeten we wel waken voor een tweedeling in de samenleving. Daarom maakt de SGP zich hard om binnen de lokale invloed van de gemeenteraad te doen wat mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toegankelijk houden van het zwembad voor de niet gevaccineerde ouders van kinderen die zwemles volgen. De SGP is tegen een tweedeling in de samenleving, daarin zijn we lokaal wel afhankelijk van de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt.

GemeenteBelangen

EENS/ONEENS

Is niet structureel, maar vooral om de effecten van de crisis de komende jaren te bestrijden. In eerste instantie gaat het dan uiteraard om meer jongerenwerk en steun voor scholen. Maar wellicht ook iets in de evenementen sfeer.

Hart voor Katwijk

EENS/ONEENS

Er is nu een fonds met geld van de Rijksoverheid (1,8 miljoen euro sinds 3 februari) in Katwijk beschikbaar en daar kunnen mooie dingen mee gedaan worden voor jong en oud.

DURF

EENS/ONEENS

De gemeente heeft van de landelijke overheid geld gehad om het leed van de coronacrisis op te kunnen vangen. Jongeren zijn zeer sterk geraakt. De horeca was dicht, uitgaan kon niet meer, jongeren zaten veel thuis wat tot eenzaamheid heeft geleid en de druk op gezinnen is vergroot. Onderzoek laat zien dat er grote (mentale) problemen ontstaan en als we hier geen hulp bij geven, dan zal dit de komende jaren zo blijven. DURF wil daarom dat het coronageld ten goede van jongeren komt. De gemeente heeft ook besloten dit te doen, bijvoorbeeld door de wachtlijsten bij de jeugdzorg te verminderen. DURF steunt dit, want dit is belangrijk voor kwetsbare jongeren. Ook willen wij komend jaar echt werk maken van de renovatie van Scum zodat het een mooie en toekomstbestendige ontmoetingsplek wordt voor jongeren.

VVD

EENS/ONEENS

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons allemaal. Gelukkig verdwijnen nu bijna alle maatregelen tegen corona, wat heel fijn is voor onder meer kinderen en jongeren die twee moeilijke jaren achter de rug hebben. De crisis heeft echter wel voor leed gezorgd, zoals depressies, eenzaamheid en achterstanden op school. Dat is niet meteen voorbij. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente hierbij ondersteunt, in samenwerking met onder meer scholen en hulpverlening. Zo voorkomen we ook mogelijk grotere problemen in de toekomst.

PvdA

EENS/ONEENS

De prijs die de jeugd betaald heeft tijdens de coronacrisis is gigantisch. Je bent twee hele jaren verloren en we moeten onder ogen zien dat dit grote gevolgen heeft.

Het is aan de gemeente om voor jouw generatie op te komen. Door veel meer evenementen te organiseren, terrasjes open te gooien en in te zetten op goede sportlocaties. Zo blijven vrienden elkaar zien en dan blijf je verbonden. De gemeente moet sterk optreden en hierin fors investeren.

Meer ontmoetingsplekken, toegankelijke jeugdhulp en echte inspraak. We mogen de jeugd niet uit het oog verliezen. Daarom kiest de PvdA Katwijk voor jóu.

KiesKatwijk

EENS/ONEENS

Wij zijn niet van het geld uitdelen. Maar actief inzetten met een passende activiteit is prima. Bijvoorbeeld naar aanleiding van concrete initiatieven of vragen, zoals dat bijvoorbeeld speelde bij de brandbrief van het Pieter Groen College.

D66

EENS/ONEENS

De coronacrisis is zwaar voor veel mensen en zeker jongeren zijn keihard getroffen. Niet kunnen sporten, niet naar school maar digitaal en alleen thuis les en als er (jeugd)hulp nodig was dan was die er niet altijd. Wij willen dat de gemeente zich altijd actief inzet om jongeren die hulp nodig hebben te helpen, ook als daar meer geld voor nodig is. Als blijkt dat dat geld voor langere tijd nodig is, dus structureel, dan moet dat gewoon geregeld worden. De jongeren van nu zijn hard nodig voor de toekomst van Katwijk en wij willen investeren in de toekomst.

Jezus Leeft

EENS/ONEENS

Ik weet niet of er structureel budget beschikbaar is gesteld, maar een beetje geld maakt niet alles goed. Betreft het beleid van de Nederlandse Overheid staat het programma van Jezus Leeft hier lijnrecht tegenover.

Doordat de Katwijkse Gemeenteraad instemde met de nutteloze, niet-bijbelse covid-regeltjes, die het leven van de jongeren er niet makkelijker op maakten,  is dit niet met een beetje geld goed te maken.

Beter is er dat er een excuus komt van de Gemeenteraad aan de jongeren en dat de Gemeenteraad zich zal gaan inzetten om de Katwijkse jongeren zoveel mogelijk te ontzien van corona regels die er zeker weer zullen komen in de toekomst.

Het spreekwoord : Als het kalf verdronken is dempt men de put; is op de bovenstaande stelling van toepassing.

Benieuwd naar de andere (komende) stellingen? Klik dan hier!

Geschreven door: Politieke redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X