Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Stelling 2: De gemeente moet nieuwe vormen van wonen toestaan om de woningnood onder Katwijkse jongeren te verminderen

Blog

Stelling 2: De gemeente moet nieuwe vormen van wonen toestaan om de woningnood onder Katwijkse jongeren te verminderen

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op zaterdag 5 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat gaat de politieke redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorleggen over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

Hieronder de antwoorden van de deelnemende partijen op de 2e stelling:

“De gemeente moet nieuwe vormen van wonen toestaan om de woningnood onder Katwijkse jongeren te verminderen.”

De volgorde is op basis van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA

EENS/ONEENS

De gemeente is véél te terughoudend met nieuwe, innovatieve woonvormen. Zo hadden de 83 woonstudio’s in de duinvallei in Katwijk aan den Rijn er al lang moeten staan. Ook zien we graag een tweede tiny houses gemeenschap ontstaan in de Mient Kooltuin in Valkenburg. Op het oude vliegkamp Valkenburg wordt de komende jaren nog niet gebouwd. Daar moeten zo snel mogelijk flexwoningen komen voor jongeren en spoedzoekers. De regels voor het plaatsen van deze tijdelijke woningen zijn soepeler en het kost weinig tijd, moeite én uitstoot om ze neer te zetten. Tel uit je winst!

ChristenUnie

EENS/ONEENS

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: kantoor- en winkelpanden ombouwen tot woonruimte, tijdelijke huisvesting in leegstaande (sloop)panden, bestemmingsplannen wijzigen, permanente bewoning vakantiehuizen, etc.

De ChristenUnie heeft de bestaande woningcrisis tot prioriteit gemaakt. Ingewikkelde regelgeving maakt dat simpelweg “meer bouwen” veel tijd kost. Daarom moet er creatief en met visie ook worden  gekeken naar alternatieven, waarbij de gemeente het voortouw neemt en een ondersteunende rol heeft. Dat geldt bv. voor verandering van bestemming (voor kantoor- en winkelpanden) maar ook voor initiatieven als “tiny houses”.

SGP

EENS/ONEENS

De SGP vindt het belangrijk dat er voldoende woonruimte beschikbaar is voor onze inwoners. Door de grote woningnood wordt dit sterk gevoeld. De komende jaren worden er 8000 woningen gebouwd, dat biedt wat perspectief. De SGP vindt het belangrijk dat nieuwe woonruimte past binnen de eigenheid van de kernen. Dat er dus aandacht blijft voor de leefbaarheid. Dus ruimte voor groen en spelen en veiligheid. Realisatie van  nieuwe woonvormen ziet de SGP als een reële mogelijkheid.

GemeenteBelangen

EENS/ONEENS

naast het ombouwen van leegstaande panden zijn tools als zelfbewoningsplicht en leegstandboetes nodig om deze krapte op de markt op te lossen. Daarbij kan worden gedacht aan moderne woonvormen als tiny houses, tijdelijke woningen, jongerenhotels, etc.

Hart voor Katwijk

EENS/ONEENS

Dat kan als de eigenaren van de panden meewerken.

DURF

EENS/ONEENS

De woningnood is een enorm probleem. We moeten dus iedere oplossing aangrijpen. DURF heeft daarom:

1. Een voorstel gedaan om (tijdelijke) huisvesting in leegstaande bedrijfspanden mogelijk te maken. Dit is door de gemeenteraad afgewezen.
2. DURF heeft verschillende keren druk uitgeoefend om duidelijkheid te krijgen over het Initiatief Kleine Duinvallei voor kleine (jongeren)woningen. Die duidelijkheid is er nu.
3. Naar aanleiding van onze vragen ook duidelijkheid gekregen over de tijdelijke huisvesting op Vliegveld Valkenburg. Dit gaat later dit jaar beginnen.
4. Extra woningen voor starters bij het nieuwe plan in Frederiksoord-Zuid naar aanleiding van een motie van DURF.
5. Ons voorstel om 25 extra studio’s te realiseren bij het nieuwbouwproject Kleipetten-Zuid werd door de volledige gemeenteraad weggestemd. Wij willen dit alsnog realiseren!

Daarnaast zullen we de hoogte in moeten om extra te bouwen. DURF wil die keuze maken, en is daar eerlijk over. We moeten iedere kans om méér woningen te realiseren in onze gemeente serieus nemen.

VVD

EENS/ONEENS

Heel veel mensen, jong en oud, zoeken op dit moment een woning. De VVD wil daarom sneller, meer én hoger bouwen. Zo zorgen we ervoor dat het woningtekort kleiner wordt. Maar het zal even duren voor er voldoende nieuwe woningen zijn. Daarom is de VVD voorstander van creatieve, nieuwe vormen van wonen, zoals tiny houses.

PvdA

EENS/ONEENS

Het is natuurlijk absurd dat alternatieve woonvormen überhaupt nodig zijn: want iedereen heeft recht op een hoogwaardig en betaalbaar dak boven hun hoofd. Maar zolang het onmogelijk is voor jongeren om aan een huis te komen, kunnen nieuwe vormen van wonen op de korte termijn effectief zijn.

Dus we willen tijdelijke woningen, die ook speciaal voor jongeren zijn en we willen bedrijfspanden inzetten voor woningen. Ook moet het jongeren toegestaan worden om samen te wonen met vrienden.

Maar het allerbelangrijkste is snel goedkope huizen bouwen die ook geschikt zijn voor alleenstaanden of samenwonenden jongeren. Dus ook eens wat kleiner bouwen

KiesKatwijk

EENS/ONEENS

Wij pleiten hier al vele jaren voor. Recent hebben wij nog het plan geopperd om op het gebied ‘t Ambacht (terrein voormalige groenteveiling) een project met flexibele verplaatsbare wooneenheden te starten.

D66

EENS/ONEENS

Woningnood pak je aan door woningen te bouwen. Maar dat duurt lang. Dan is het goed om verder te kijken. Bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfspanden (tijdelijk) te gebruiken voor jongerenhuisvesting. Maar ook dat is niet zomaar geregeld.

Eerlijk is eerlijk: dit is geen makkelijk probleem en er zijn geen snelle oplossingen. We kunnen niet beloven dat wij het probleem gaan oplossen. We beloven wel dat we alles doen wat we kunnen om jongeren een kans op een woning te geven. Daarom staat D66 open voor alle nieuwe ideeën om de woningnood voor jongeren aan te pakken.

Jezus Leeft

EENS/ONEENS

Bestaande gebouwen zoals kantoren en dergelijke ombouwen tot betaalbare 1 of 2 huishoudens voor jongeren. Bij elke nieuwbouw dienen ook woningen voor jongeren gerealiseerd te worden. Betere doorstroming van woningen door aanpassingen in het huurbeleid van Dunavie.

Benieuwd naar de andere (komende) stellingen? Klik dan hier!

Geschreven door: Politieke redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X