Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Stelling 1: De gemeente moet voorrang geven aan Katwijkers bij koop of huur van Katwijkse woningen

Blog

Stelling 1: De gemeente moet voorrang geven aan Katwijkers bij koop of huur van Katwijkse woningen

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op zaterdag 5 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat gaat de politieke redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorleggen over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

Hieronder de antwoorden van de deelnemende partijen op de 1e stelling:

“De gemeente moet voorrang geven aan Katwijkers bij koop of huur van Katwijkse woningen.”

De volgorde is op basis van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA

EENS/ONEENS

Reactie: Het is zó moeilijk om hier een huis te vinden, met name voor jongeren en starters! Áls er dan een keer eentje beschikbaar is, dan moet dat huis voor eigen inwoners beschikbaar zijn. Wat het CDA betreft geldt dat ook voor nieuwe huizen die je met Nationale Hypotheek Garantie (voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs) kunt kopen.

ChristenUnie

EENS/ONEENS

Voor de ChristenUnie is het bestrijden van de wooncrisis een van de drie topprioriteiten. Het is belangrijk voor de sociale samenhang dat onze inwoners een woning kunnen vinden in de omgeving die hen vertrouwd is: ons mooie Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg. De ChristenUnie wil naast meer woningen bouwen ook een aantal maatregelen om de woningmarkt beter te regelen, zodat woningzoekenden een eerlijke kans hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om een zelfbewoningsplicht, het weren van beleggers die woningen opkopen, regulering van toeristisch verhuur (AirBnB) en voorrang aan de eigen inwoners bij koop en huur van woningen binnen de grenzen van Katwijk.

SGP

EENS/ONEENS

De SGP vindt het belangrijk dat er in onze gemeente voldoende woonruimte gebouwd wordt. De komende jaren staan er zo’n 8000 woningen gepland. Onder andere op Valkenhorst zal hier een groot gedeelte gebouwd worden. De SGP wil zich ervoor inzetten dat deze woningen gefaseerd gebouwd worden om zo voorrang te kunnen geven aan de eigen inwoners. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om vooraf ook al voorrang te geven aan onze eigen inwoners, daar willen we ons hard voor maken!

GemeenteBelangen

EENS/ONEENS

Veel gemeenten geven in bepaalde segmenten van de woningmarkt voorrang aan eigen inwoners. Daar waar mogelijkheden zijn om dit in Katwijk ook te doen zullen wij dat steunen!

Hart voor Katwijk

EENS/ONEENS

Alleen is dit lastig omdat we regionale afspraken hebben.

DURF

EENS/ONEENS

Katwijk gaat de komende jaren duizenden huizen bouwen. Dat is hard nodig in strijd tegen de woningnood. De gemeente Katwijk kiest er bewust voor meer te bouwen en dan is het ook eerlijk dat dit in de eerste plaats ten goede komt aan onze eigen inwoners. Hoeveel jongeren zoeken niet naar een huis? Hoeveel ouderen kunnen geen passende woning vinden waardoor de doorstroming op de woningmarkt tot stilstand is gekomen? Méér bouwen is een harde noodzaak en daar kiezen we voor. En als Katwijk veel woningen bouwt, moeten onze eigen inwoners daarvan kunnen profiteren. We zien dat steeds meer gemeenten besluiten eigen inwoners voorrang te geven. DURF vindt dat Katwijk niet mag achterblijven als gemeenten deze stap zetten, want anders vallen onze inwoners tussen wal en schip. Daarnaast motiveert voorrang voor eigen inwoners ook gemeenten om meer te bouwen.

Bij de bouw van sociale huurwoningen op Valkenhorst kunnen we er ook voor kiezen om voorrang te geven aan huurders uit de eigen gemeente en daar zijn wij een voorstander van.

VVD

EENS/ONEENS

Heel veel mensen, jong en oud, zoeken op dit moment een woning. Nu is het door landelijke regels nog niet mogelijk om voorrang te geven aan eigen inwoners bij het kopen of huren van een woning. Als dat straks wel kan, is de VVD voorstander van een tijdelijke voorrang voor onze eigen inwoners en mensen die hier werken. Dit geldt voor zowel huurders van sociale huurwoningen, alsmede voor kopers.

PvdA

EENS/ONEENS

Ja, wij zijn voorstander. Natuurlijk blijft iedereen welkom in onze gemeente. Maar op de oververhitte woningmarkt trekken jongeren en starters vrijwel altijd aan het kortste eind: dat is onrechtvaardig en hier moet de gemeente een duidelijke beslissing in maken. We gaan 5600 huizen bouwen, het grootste project uit de regio. Hiervan moet 80% betaalbaar zijn, dus toegankelijk voor starters en jongeren. Huisjesmelkers en beleggers moeten daar van afblijven: deze woningen zijn voor onze mensen, niet voor winst. Daarbij komt ook een voorrangregel. Zo maken we onze dorpen aantrekkelijk voor jonge Katwijkers die hier een leven willen opbouwen.

KiesKatwijk

EENS/ONEENS

Er zijn wettelijke regels om dat mogelijk te maken en die moeten wij maximaal benutten. Bij grotere projecten met nieuwbouw van koopwoningen kunnen er afspraken met de ontwikkelaars worden gemaakt.

D66

EENS/ONEENS

De wachtlijsten zijn erg lang. Een deel van de woningen mag daarom best eerst aan mensen uit de eigen gemeente worden toegewezen. Maar we willen niet dat alle woningen daarvoor worden gebruikt. Ook iemand van buiten de gemeente moet hier kunnen komen wonen.

 D66 wil vooral dat er meer nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd! Dat is de échte oplossing voor lange wachtlijsten en voor mensen die maar geen huis kunnen kopen. Als er meer huizen zijn, kunnen meer mensen aan een huis komen.

Jezus Leeft

EENS/ONEENS

Alle mensen zijn gelijk maar Jezus Leeft is er niet voor om asielzoekers betreft hun huizenvraag anders te behandelen dan Katwijkers. Dus niemand heeft een voorrangspositie.

Betreft mensen van buitenaf die reageren op een huurhuis of een huis willen kopen is onze stelling dat er geen huisjesmelkers/opkopers dienen te worden toegelaten in de Katwijkse huizenbranche. Bovendien is het belangrijk dat Katwijkers die een huur- of koophuis achterlaten in Katwijk enigszins voorrang dienen te krijgen i.v.m. goede doorstroming.

Benieuwd naar de andere (komende) stellingen? Klik dan hier!

Geschreven door: Politieke redactie

Comment: 1

  • Dirk

    Beantwoorden 07/02/202216:52

    De VVD zegt eens, maar in hun verkiezingsprogramma wordt hier met geen woord over gerept. Heeft men de vraag sociaal wenselijk beantwoord. Zijn deze antwoorden getoetst aan de verkiezingsprogramma’s?

Laat een reactie achter

X