Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Startersleningen beter benutten

Blog

Startersleningen beter benutten

Het CDA heeft samen met Gemeentebelangen een plan ingediend om de Starterslening beter te benutten. Het plan zal op 6 december a.s. worden besproken in de raadscommissie Ruimte.
De hoofdpunten van het plan zijn:
• Starterslening voor iedereen vanaf 18 jaar, die tenminste 3 jaar in Katwijk woont of in de laatste 10 jaar tenminste 5 jaar in Katwijk heeft gewoond, en die voor het eerst een huis koopt.
• Starterslening ook voor het kopen van een (sociale) huurwoning.
• Starterslening gericht inzetten op wijkniveau.
• Voortaan uitgaan van de meest actuele normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De Starterslening bestaat sinds 2004. In dat jaar zijn er in Katwijk 9 leningen verstrekt en in 2005 4. In de voormalige gemeenten Rijnsburg en Valkenburg zijn in 2004 en 2005 in totaal 5 leningen verstrekt. Dit jaar staat de teller op 5.

Het aantal verstrekte startersleningen valt terug (valt tegen). Het budget dat beschikbaar is voor leningen wordt niet volledig gebruikt. Daarbij komt dat het ministerie van VROM 40 miljoen euro beschikbaar stelt voor gemeenten die deelnemen aan de Startersregeling bij de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten. Er komt dus extra budget voor gemeenten beschikbaar om Startersleningen te verstrekken. Bovendien is het gewenst om de doorstroming en het eigenwoningbezit in onze gemeente te bevorderen. Vandaar het plan om de Starterslening beter te benutten.

Geïnteresseerd in het plan, of vragen? Stuur dan even een mail naar: jonathanweegink@cdakatwijk.nl

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X