Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/GemeenteBelangen /Renovatie De Schuit uitgesteld (UPDATE 7)

Blog

Renovatie De Schuit uitgesteld (UPDATE 7)

Update 7: En er is weer nieuws te melden m.b.t. de voorgenomen verbouwing van De Schuit. De gemeente Katwijk heeft een brief gestuurd aan de omwonenden van de Schuit m.b.t. stand van zaken, voortgang, enzoverder. Naar verwachting zijn eind september alle onderzoeken afgerond en mogen omwonenden en politici weer hun zegje doen over de toekomst van de Schuit. 

Update 6: De Schuit splijtzwam in Katwijks college
Update 5: De Schuit verwijt Katwijkse politiek ‘gebrek aan lef’ 

Update 4: Uitbreiding Schuit voorlopig stop (zie bericht onderaan dit item)

Update 3: De Schuit: convenant met buurt over overlast groter jongerencentrum (zie bericht onderaan dit item)

LEIDSCHDAGBLAD – Door een falende ambtelijke organisatie is de verbouwing van jeugdsoos De Schuit in Katwijk op de lange baan geschoven. Volgens duidelijke afspraken hadden omwonenden bij de renovatie en invulling van de ruimte rondom het gebouw moeten worden betrokken, maar dat is niet gebeurd.

Wethouder Hans Vingerling heeft het voorstel voor de renovatie en uitbreiding daarom ingetrokken en gaat nu eerst in overleg met buurtbewoners. Pas daarna komt hij naar de raad om goedkeuring te vragen voor de verbouwing, die 1,3 miljoen euro moet kosten.
Vingerling ging deze week bij de commissie Welzijn diep door het stof. Hij maakte excuses aan de raadsleden en de omwonenden, die op de publieke tribune popelden om hun ergernis uit te spreken over de gang van zaken.

www.leidschdagblad.nl

Meer op www.rtvkatwijk.nl

Omwonenden verzetten zich desnoods bij rechter tegen plannen De Schuit 

De dames zijn het vertrouwen in de Katwijkse politiek volledig kwijt. Marijke van Duijn en Tjitske Sinon staan niet alleen in hun strijd om de uitbouw en renovatie van jongerensoos De Schuit aan de Voorstraat tegen te houden. Er zijn 66 handtekeningen verzameld, die vorige week zijn overhandigd aan wethouder Hans Vingerling. Een gang naar de rechter dreigt.

Beide vrouwen wonen in de appartementen aan de overkant van De Schuit. Net als de medebewoners genieten ze daar van hun oude dag. Begrijp ze niet verkeerd: ze zijn niet tégen De Schuit. Ze weten ook wel dat er iets te doen moet zijn voor de jeugd. Dat die jongeren kattenkwaad uithalen en in sommige gevallen vervelend kunnen doen, nemen ze voor lief.

Toch verzetten ze zich hevig tegen de plannen. De omwonenden hikken aan tegen de verwachte groei van het aantal bezoekers. En dat vooral van de groep tussen de 12 en 16 jaar. ,,Die veroorzaken de meeste herrie.” Van De Schuit zelf heeft niemand last als er een bandje speelt. Het gebouw is nu al goed geïsoleerd, zeggen de dames. Maar straks staat er een uitbouw voor hun neus. Daar zijn ze ook niet blij mee. Dat het spaarzame groen daarvoor wordt opgeofferd vinden ze niet terecht.

Daarom geen uitbreiding van De Schuit, vinden ze, want meer bezoekers betekent ook: meer geluidsoverlast, zwerfvuil en parkeerproblemen in een buurt die toch al kampt met tekort aan parkeerplaatsen.

www.leidschdagblad.nl

 ‘Geen uitstel renovatie De Schuit’

Jongerencentrum De Schuit mag geen slachtoffer worden van de bij de omwonenden heersende onvrede over een falende communicatie bij de gemeente Katwijk. Bewoners zijn woedend dat zij niet op de hoogte zijn gebracht of zijn betrokken bij de uitbreiding en renovatie van de soos aan de Voorstraat. Bij bestuursvoorzitter Gert Wim ter Haar leeft de angst dat de plannen van De Schuit door alle commotie op de lange baan worden geschoven. ,,Dat zou heel slecht zijn voor de organisatie”, zegt Ter Haar.

www.leidschdagblad.nl

De Schuit: convenant met buurt over overlast groter jongerencentrum

Een convenant met de buurtbewoners, waarin onder meer afspraken over overlast van jongerencentrum De Schuit zijn vastgelegd. Fietsbeugels aan beide kanten op de hoek Voorstraat/Noordeinde om parkeren van fietsen mogelijk te maken. Verder aanpassing van de ‘grauwe’ buitenzijde van het gebouw en het plaatsen van bomen om het wegvallen van groen te compenseren. Met deze aanpassingen denkt wethouder Hans Vingerling de problemen rond de renovatie van het jongerencentrum te hebben opgelost.

De extra aanpassingen kosten rond de 25.000 euro, maar Vingerling verwacht binnen het budget van 1,3 miljoen euro te blijven. Op verzoek van de commissie Welzijn maakt de wethouder een compleet nieuw raadsvoorstel, waar de politiek zich over kan buigen.
Na de forse kritiek van bewoners op het renovatieplan van De Schuit is de politiek beducht op nieuwe confrontaties met Katwijkse burgers. Bij de vorige vergadering konden insprekers hun zegje niet doen omdat het onderwerp van de agenda werd gehaald. Er was verzuimd door de ambtenaren om de burgers te informeren over de voortgang van de verbouwing. 

www.leidschdagblad.nl

 Uitbreiding Schuit voorlopig stop

De plannen voor de renovatie en uit-breiding van jongerencentrum De Schuit aan de Voorstraat zijn teruggetrokken door de wethouder Hans Vingerling. De omwonenden zijn bang voor een stijging van de overlast door de extra opvang van 12- tot 16-jarigen en willen niet het kind van de rekening worden.

Tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn, afgelopen dinsdag, bleek dat ook de politiek niet meer achter de plannen staat. Alleen GemeenteBelangen steunde de plannen van de “eigen” wethouder nog. De rest van de partijen ziet geen draagvlak meer voor de geplande uitbreiding.

www.rtvkatwijk.nl

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Laat een reactie achter

X