Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Onderzoek naar Baljuwplein als locatie voor kennis- en cultuurcentrum

Blog

Onderzoek naar Baljuwplein als locatie voor kennis- en cultuurcentrum

UPDATE: Brief_van_de_formateur,_ontvangen_op_15_mei_2018,_inzake_tussenrapportage_van_de_coalitievorming

De formatie van het nieuwe college van Katwijk vordert. Met de rapportage van de informateur als basis, hebben de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid en D66 verder gesproken over de opgaven die de gemeente heeft en hoe zij daarmee om willen gaan. Een van de onderwerpen is het project om de bibliotheek en de muziekschool in het centrum van Katwijk te huisvesten. In de onderhandelingen hebben de zes partijen een nieuw onderzoek naar locatie Baljuwplein voorgesteld. Dit voorstel wordt aanstaande donderdag besproken in de gemeenteraad.

In het derde kwartaal van dit jaar moet door de gemeenteraad een besluit worden genomen of het kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage of op het Baljuwplein komt. Om daarover een goed gewogen besluit te nemen is nader onderzoek naar het Baljuwplein nodig. Daarnaast wordt met de partners verder gesproken over de precieze invulling van de samenwerking. Ook daarover worden later, in overleg met de partners, door het college en gemeenteraad besluiten genomen. Het initiatiefvoorstel dat aanstaande donderdag wordt besproken beoogt slechts het onderzoek op te starten om de noodzakelijke voortgang erin te houden.

Samenwerkingen kennis- en cultuurpartners
In het kennis- en cultuurcentrum zou volgens de formerende partijen ook Stichting Volksuniversiteit K&O Katwijk een partner moeten zijn. Ook de culturele activiteiten van het Welzijnskwartier zouden er een plek moeten krijgen. Daarnaast zouden in navolging van de bibliotheek, de activiteiten van het K&O, het Welzijnskwartier, maar ook die van de muziekschool meer in de wijken een plek moeten krijgen in samenwerking met scholen en verenigingen. Hierdoor neemt het ruimtebeslag van de muziekschool in het kennis- en cultuurcentrum af. Deze nieuwe richting vraagt om onderzoek en verdere uitwerking van de gevolgen voor de activiteiten en de huisvesting van betrokken partijen.

Betrokkenen, omwonenden en partners zijn geïnformeerd of krijgen dinsdag 15 mei een brief waarin een en ander uiteen wordt gezet. Het totale coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling wordt eind mei, begin juni verwacht.

Bron: persbericht gemeente Katwijk

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X