Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Nieuwjaarsnacht rustig verlopen, wel stijging vuurwerkschade

Blog

Nieuwjaarsnacht rustig verlopen, wel stijging vuurwerkschade

In de eerste weken van het nieuwe jaar begint Katwijk traditioneel met het opruimen van achtergebleven vuurwerkafval. Helaas hoort hierbij ook het opmaken van vuurwerkschades, brandschades en overige vernielingen in de openbare ruimte die tijdens de jaarwisseling of de weken voorafgaand hieraan zijn ontstaan.

Stijging vuurwerkschade
Ondanks het verdere rustige verloop van de nieuwjaarsnacht is het schadebedrag ten opzichte van vorig jaar wederom gestegen. Het totaal aantal schadegevallen deze jaarwisseling is lager als het voorgaande jaar, maar het totale schadebedrag is hoger. Dit komt doordat de vernielde objecten een grotere waarde vertegenwoordigen. De kosten voor herstel bedragen voor de jaarwisseling 2013-2014 zo’n 78.000 euro. Het schadebedrag voor de jaarwisseling 2012-2013 kwam uit op ongeveer 74.000 euro. De schade is opgebouwd uit materiaal en loon. Een grote kostenpost is, net als voorgaande jaarwisselingen, schade aan straatkolken, die dienen voor het afvoeren van regenwater. Er zijn in totaal in Katwijk 90 kolken vernield.

Een overzicht:
Vuurwerkschade 2013-2014 (Excell)

Meer zakjesdispensers gesneuveld
Een andere opvallende stijging qua vernieling zijn de zakjesdispensers. Totaal zijn 19 dispensers vernield, tegenover één vorig jaar. Ook is een stijging te zien in kapotte afvalbakken. Totaal 17 stuks. Vorig jaar 10 stuks. Schade aan verkeersborden en onderborden is dit jaar iets minder. Er gingen 56 borden verloren, tegenover 78 exemplaren vorig jaar. Verder zijn schades aan speeltoestellen een grote kostenpost. Dit jaar een kleine € 12.000,–. Net als in voorgaande jaren werden ook nu de meeste vernielingen aan speeltoestellen in Katwijk Noord verricht. Opvallend daarbij is het grote aantal polyester glijbanen die opgeblazen werden of in brand gestoken zijn.

Oorzaak zwaar (illegaal) vuurwerk
De meeste beschadigingen ontstaan door de explosieve kracht van (illegaal) vuurwerk en brandstichting. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gemeente niet of het zou moeten zitten in de ruime beschikbaarheid van illegaal vuurwerk. Feit is wel dat de gemeente en haar partners, zoals de politie en bureau Halt, de laatste jaren veel extra preventiemaatregelen hebben genomen. De maatregelen bestonden onder andere uit het afsluiten van afvalbakken en depodogs, het weghalen van bovengrondse containers, het sluiten van milieuparken, het geven van vuurwerkvoorlichting op scholen, een communicatiecampagne rond vuurwerkvandalisme en vooral ook het gericht controleren op te vroeg afsteken van vuurwerk. Voor dit laatste zijn dit jaar 24 jongeren naar bureau HALT verwezen.

Nieuwjaarsnacht rustig verlopen
De gemeente wil bij vernielingen de schade op daders verhalen. Dit geldt ook voor vuurwerkschades. Inwoners kunnen zich nog steeds bij de politie melden wanneer zij getuige zijn geweest van een vernieling via 0900-8844. Op de feestlocaties deden zich verder geen ongeregeldheden voor. Het gemeentebestuur is tevreden over het relatief rustige verloop van de nieuwjaarsnacht, maar is zeer ontevreden over de vernielzucht. Het is onaanvaardbaar ieder jaar zoveel geld uit te moeten geven aan herstel van zaken die moedwillig kapot zijn gemaakt. Daar is niets leuks aan. De voortdurende schade zal op termijn mogelijk zelfs leiden tot een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk of een sterke beperking van de mogelijkheden daarvan.

Persbericht gemeente Katwijk 

Geschreven door:Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Comment: 1

Laat een reactie achter

X