Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/ChristenUnie /Nieuwe coalitie voor realistische keuzes

Blog

Nieuwe coalitie voor realistische keuzes

Verandering met behoud van het goede

Het bouwen van voldoende betaalbare woningen, het tegengaan van energiearmoede en in deze onzekere tijden een financieel gezonde gemeente blijven. Dit zijn de belangrijkste opdrachten die de nieuwe coalitie van DURF, SGP en ChristenUnie, de komende vier jaar, voor zichzelf ziet.

Coalitieakkoord_2022_-_2026

De coalitie ziet grote opgaven in een onzekere tijd van woningnood, stijgende energieprijzen, klimaatverandering, gevolgen van corona, oorlog in Oekraïne en een steeds groter beroep op zorg. Maar wel in een dorp wat voor elkaar klaar staat en veerkrachtig is. Om de opgaven van deze tijd het hoofd te bieden, zullen er realistische keuzes gemaakt moeten worden. Veranderingen zijn nodig, maar wel met behoud van het goede. Sonny Spek, formateur en wethouderskandidaat: ‘Dit college moet eerlijke en realistische keuzes maken. Door keuzes te maken kunnen we Katwijk verder ontwikkelen en klaar maken voor de volgende generaties. Wij willen een betrouwbaar bestuur zijn, zodat u weet wat u aan ons heeft. Veranderingen zijn nodig, maar zonder datgene wat goed gaat te verliezen.’

Woningen bouwen

De woningnood is hoog. De coalitie wil alles doen wat in hun vermogen ligt om de bouw van woningen te versnellen. Met als doel 65% betaalbare- en 30% sociale huurwoningen te bouwen, ook in Valkenhorst. Dit kunnen ook tijdelijke woningen zijn. Hoger bouwen biedt mogelijkheden. Niet overal, bijvoorbeeld in de dorpskernen, is hoge hoogbouw mogelijk. Op plekken waar de hoogte in wordt gegaan blijft de leefbaarheid, zoals groen, bereikbaarheid en ontmoeten belangrijk. Als parkeerregulering helpt om woningen te bouwen, dan is dat een mogelijkheid waar de coalitie voor open staat.

Energiearmoede

Inwoners met de laagste inkomens die in de problemen komen vanwege de enorm stijgende energieprijzen moeten geholpen worden. Ook inwoners die net geen gebruik kunnen maken van de regels en het niet redden, wil de coalitie helpen. Enerzijds door te zorgen dat geld vanuit het Rijk bij de juiste mensen terechtkomt en anderzijds door deze mensen te ondersteunen met isoleren.

Isoleren

Op het isoleren van huizen valt veel winst te behalen. De coalitie zet hier vol op in. Het is een overzichtelijke stap voor huiseigenaren; energie die je niet verbruikt, hoef je tenslotte ook niet te betalen. Hiervoor stelt het Rijk veel middelen beschikbaar. Het project in Kalkoven om woningen van het aardgas af te halen gaat door en blijft op vrijwillige basis, maar de prioriteit wordt de komende periode niet bij het aardgasvrij maken gesteld. Verder wil de coalitie inwoners ondersteunen bij het isoleren en horen welke plannen inwoners zelf hebben en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. We blijven in gesprek met marktpartijen en andere gemeenten over grootschalige warmtebronnen die in de toekomst beschikbaar kunnen komen. Dit is nodig om in 2050 energieneutraal te zijn.

Vraag om zorg

De vraag om zorg wordt steeds groter, doordat meer mensen steeds ouder worden en de vraag bij de jeugdzorg toeneemt. De komende jaren wil het college in gesprek over hoe we de passende zorg die dorpsgenoten nodig hebben kunnen blijven bieden en betaalbaar kunnen houden. De coalitie wil daarbij onder andere focussen op positieve gezondheid; gezond eten, bewegen, hebben van een goed netwerk van familie, vrienden en kennissen. Maar ook kijken hoe het aantal aanbieders van zorg verminderd kan worden, waarbij het aanbod divers blijft. De coalitie zet de huidige koers op het gebied van zorg voort.

Financiën

Om een financieel gezonde gemeente te blijven, zullen we realistische keuzes moeten maken. De gemeente Katwijk staat voor grote financiële uitdagingen. Belangrijkste is het bouwen van voldoende woningen. Dit betekent ook dat we eerst kosten zullen maken voordat het wat oplevert. Zoals eerst wegen bouwen, voordat er inwoners in huizen kunnen wonen. Ook het tegengaan van energiearmoede kost geld. Het Rijk komt hiervoor met een vergoeding, maar we weten niet of dit genoeg is. Naast het verhogen van onze inkomsten door subsidies vanuit de EU, het Rijk of de provincie en het maken van realistische keuzes zal verhoging van de gemeentelijke belastingen onvermijdelijk zijn.

Wethouderskandidaten

S. (Sonny) Spek (1997), fractievoorzitter DURF, was afgelopen vier jaar raadslid en vertegenwoordiger bij het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Als politicoloog zit hij in de laatste fase van Midden-Oostenstudies en Islamstudies aan de Universiteit Leiden en Radboud Universiteit. Woont in Katwijk aan Zee.

J.C. (Jacco) Knape (1971), fractievoorzitter SGP, was de afgelopen twee colleges wethouder. Begon als accountant, maakte een carrièreswitch naar het onderwijs, waar hij, voordat hij wethouder werd, directeur was van de Groen van Prinsterschool. Woont in Katwijk Noord.

Wethouder I.G. Mostert (1989), fractievoorzitter ChristenUnie, is wethouder in het huidige college en daarvoor een raadsperiode raadslid. Voor zijn wethouderschap was hij werkzaam bij ProDemos. Woont in Valkenburg.

E. (Emile) Soetendal (1961), was in de periode 2012 – 2014 raadslid. Werkt als programmamanager governance, strategie en innovatie bij de Pensioenfederatie en als projectleider bij de Stichting van de Arbeid. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij verschillende ministeries. Woont in Katwijk Noord.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X