Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Nieuwe Citymarketing organisatie zet Katwijk – Gastvrij & Verrassend – met topevenementen op de kaart

Blog

Nieuwe Citymarketing organisatie zet Katwijk – Gastvrij & Verrassend – met topevenementen op de kaart

Bedrijfsleven en evenementenorganisaties positief

Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de nieuwe opzet van Citymarketing Katwijk. Het uitvoerings- en organisatieplan voor 2013 – 2016 is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en evenementenorganisaties. “Katwijk heeft enorm veel te bieden voor inwoners en toeristen. Om de toeristische kwaliteiten van Katwijk beter bekend te maken, is een optimale samenwerking tussen alle partijen cruciaal. Door samenwerking bereiken we meer. Citymarketing is daarom van ons allemaal ”, aldus wethouder Daan Binnendijk.

Het aanbieden van eersteklas vermaak in Katwijk en hier meer bekendheid aan geven, het vergroten van uitgaven van toeristen, bezoekers en inwoners in Katwijk en de regio, ervoor zorgen dat toeristen de gemeente langer en vaker bezoeken, dat zijn de doelen van Citymarketing Katwijk.

Gastvrij & Verrassend
Uit onderzoeken blijkt dat Katwijk bij bezoekers opvallend hoog scoort op het gebied van gastvrijheid. Ook komt naar voren dat, eenmaal in Katwijk aangekomen, onze gemeente verrassend veel te bieden heeft. Wethouder Binnendijk: “Het thema “Katwijk – Gastvrij & Verrassend” sluit goed aan bij de identiteit van de dorpen in onze gemeente: Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg”. Citymarketing Katwijk gaat dit thema de komende jaren in al haar activiteiten uitdragen.

Topevenementen
Citymarketing Katwijk legt de komende jaren de nadruk op het versterken van de huidige topevenementen. De gemeente heeft al sterke evenementen die nog verder uitgebouwd kunnen worden zoals de Kippenloop, de Halve Marathon en in de toekomst mogelijk een beachvolleybaltoernooi. Professionele topevenementen zetten Katwijk op de kaart, voor inwoners, toeristen en bezoekers. De evenementen trekken veel bezoekers en zorgen voor gratis publiciteit. Tevreden bezoekers en deelnemers komen graag weer terug. “Het mes snijdt daarmee dus aan drie kanten. Door het versterken van de huidige en eventuele nieuwe evenementen kunnen we met een relatief bescheiden budget veel meerwaarde creëren voor Katwijk”.

Katwijk en de regio
Katwijk is het hele jaar aantrekkelijk voor kust- en strandtoeristen en vooral in het voorjaar voor Bollenstreektoeristen. Citymarketing Katwijk zal daarom ook aansluiten bij regiomarketinginitiatieven uit de Duin- en Bollenstreek en Leiden om het aanbod goed onder de aandacht brengen. Bovendien wordt ook samenwerking gezocht met de Haagse regio.

Samenwerking
Citymarketing wil nauw samenwerken met het toeristisch bedrijfsleven. Om die reden zijn het Toeristisch Platform en het Evenementen Platform opgericht. In het Toeristisch Platform zal de samenwerking gaan over nieuwe initiatieven, campagnes en productvernieuwingen zoals nieuwe evenementen, middelen of samenwerkingsverbanden. Het Evenementen Platform stemt de organisatie en promotie van evenementen en activiteiten op elkaar af.

Nieuwe organisatie
De nieuwe Citymarketing organisatie overziet alles, luistert goed, brengt partijen samen, spoort aan en begeleidt. De organisatie wordt anders ingericht met een Raad van Toezicht en een deeltijd bestuurder. De Raad van Toezicht stelt onder andere het meerjarenbeleidsplan, de begroting en het jaarplan vast. De deeltijd bestuurder is in opdracht van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het uitwerken van de strategie en moet ervoor zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Hij/zij is het gezicht van Citymarketing Katwijk en stuurt de parttime Citymarketeer aan. De belangrijkste taak voor de Citymarketeer is om samen met de partijen in het Platform Toerisme nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om “Katwijk – Gastvrij & Verrassend” op de kaart te zetten.

Samengaan met VVV
De VVV organisatie wordt samengevoegd in de citymarketingorganisatie. In 2013 wordt bekend of de ANWB-vestiging in Katwijk gaat sluiten. Dan wordt verder uitgewerkt hoe het VVV onderdeel kan worden van Citymarketing Katwijk. Er wordt dan ook gekeken naar een geschikte locatie.

Financiering
Aan de financiering van de Citymarketing organisatie wil de gemeente van 2013 t/m 2016 elk jaar €100.000 bijdragen. Vanaf 2014 kan hier ook de gemeentelijke bijdrage aan het VVV bijkomen. Andere organisaties en bedrijven kunnen ook een vaste financiële bedrage leveren of afzonderlijke projecten sponsoren. Dat kan met geld maar ook in natura: vele handen maken licht werk. Wanneer de raad in januari het voorstel goedkeurt, verwacht Citymarketing Katwijk in het voorjaar 2013 met een nieuwe bestuurder en citymarketeer van start te kunnen gaan.

In de Stichting Citymarketing Katwijk werken private en publieke partijen samen aan de versterking van het merk Katwijk. Op dit moment zijn partners in dit consortium: gemeente Katwijk, Katwijkse Ondernemersvereniging KOV, Rabobank, Flora Holland en Sector toerisme en horeca.

In het Toeristisch Platform zou Citymarketing Katwijk graag vertegenwoordigd zien: Vereniging Strandpaviljoenhouders, Winkeliersvereniging Zeezijde, Katwijkse Ondernemersvereniging, Horecavereniging Katwijk en de Theaterhangaar.

In het Evenementen Platform zou Citymarketing Katwijk graag vertegenwoordigd zien: AV Rijnsoever, Katwijkse Reddingsbrigade, Stichting Katwijk Wandel Marathon, Stichting Noordzee Zomerfestival, Flower Parade, Vereniging Strandpaviljoenhouders, Winkeliersvereniging Zeezijde, Katwijkse Ondernemersvereniging, Horecavereniging Katwijk, Toeristenmarkt, Stichting Visserijdagen Katwijk en de Theaterhangaar.

Geschreven door: Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X