Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Minister bereid tot aanpassing grenzen voor Westerbaan

Blog

Minister bereid tot aanpassing grenzen voor Westerbaan

Minister Verburg (CDA) is bereid de grenzen van het natuurgebied Meijendel-Berkheide aan te passen om de aanleg van de Verlengde Westerbaan mogelijk te maken. Dat schrijft de Minister in een brief aan de provincie Zuid-Holland. Wel dient er een goed beheersplan te komen, waarin helder wordt hoe de natuurwaarden in het gebied kunnen worden behouden. Het CDA Katwijk had de kwestie Westerbaan eerder al aangekaart bij de CDA Tweede Kamer fractie en het Ministerie. Dat lijkt, ondersteund door het succesvolle resultaat van de handtekeningenactie, nu het gewenste resultaat op te leveren.

Over de Westerbaan is uitvoerig overlegd tussen gemeente, provincie en ministerie. De Minister schrijft dat daaruit duidelijk wordt dat de huidige grenzen van het natuurgebied een dilemma opleveren voor de balans tussen economie en ecologie. In het bijzonder noemt Verburg de verkeersveiligheid. Zij wil daarom de aanleg van de Westerbaan alsnog mogelijk maken door de grenzen van Meijendel-Berkheide op te schuiven. De provincie moet nu bij de Minister een beheersplan indienen, waaruit blijkt dat de doelstellingen van Natura 2000 worden gehaald en de Westerbaan kan worden aangelegd.

Draagvlak

Het CDA Katwijk heeft in de kwestie Westerbaan voortdurend gepleit voor een juiste balans tussen mens en natuur. De fractie heeft in gesprekken met onder meer de Tweede Kamer-fractie en het programmabureau Natura 2000 ook aangegeven dat draagvlak in de samenleving noodzakelijk is. Dat resulteerde vorige week bij de behandeling van Natura 2000 in de Tweede Kamer in de motie Koopmans (CDA), ondersteund door de fracties van SGP en ChristenUnie, waarin de Minister werd gevraagd op korte termijn een besluit te nemen over aanpassing van de grenzen bij de Westerbaan.

Eerder deze week ontving de Minister van het lokale CDA Katwijk en de SGP Katwijk stapels handtekeningen die pleiten voor de aanleg van de Westerbaan. Daags daarop stuurde zij de brief naar de provincie. De Minister bevestigt nu in haar brief de visie van het CDA Katwijk en SGP Katwijk. Er moet een goede balans zijn tussen economie en ecologie. In het slot van de brief voegt Verburg toe dat draagvlak in het gebied belangrijk is. Zij roept de provincie op met de nodige haast een voorstel in te dienen. Zij heeft de Tweede Kamer toegezegd begin maart een besluit te zullen nemen. De uitwerking van Natura 2000 lijkt daarmee in een stroomversnelling te komen, resulterend in een spoedige aanleg van de Verlengde Westerbaan. Het CDA Katwijk is optimistisch dat de maandenlange brede inzet voor de Westerbaan nu vruchten zal afwerpen.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X