Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/lhbti /Lhbti’s ervaren extra problemen door corona

Blog

Lhbti’s ervaren extra problemen door corona

Peiling: ruim 30% LHBTI’s ervaart extra problemen door corona

Onderzoek Movisie
Door de coronacrisis die Nederland in zijn greep houdt, merkt 30% van de LHBTI-gemeenschap extra problemen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Movisie, waar bijna 1200 mensen aan meededen. De organisatoren van de peiling vinden dit zeer zorgelijk.

De aanleiding voor de peiling is dat er signalen vanuit de LHBTI-gemeenschap kwamen voer dat zij extra hard geraakt worden door de coronacrisis. De meest opvallende resultaten uit het onderzoek kun je hier vinden.

Problemen
De meest ervaren problemen komen door te weinig contact met andere LHBTI’s, het niet kunnen date, wegvallen of uitstellen van professionele of vrijwillige hulp en ondersteuning. De coronacrisis leidde tijdens de eerste lockdown tot het uitstellen van niet-urgente zorg. Ook tijdens de tweede golf is daar sprake van. Voor transgender personen die op de wachtlijst staan, betekent dit dat de behandeling soms wordt uitgesteld. En van de respondenten, die aangeven extra moeilijkheden te ervaren, lukt het de meesten (82%) niet om hulp of ondersteuning te vinden.

Op de vraag wat zou kunnen helpen om de negatieve effecten van corona te beperken kwam naar voren dat velen vinden dat er betere hulp en ondersteuning belangrijk is. Maar ook meer financiële ruimte voor organisatoren van ontmoeting voor LHBTI’s, zodat ze meer pr kunnen organiseren voor hun activiteiten en software kunnen aanschaffen voor online ontmoeting.

Movisie geeft tips voor gemeente om de LHBTI-gemeenschap in deze tijd te steunen:

  • Probeer zoveel mogelijk contact, activiteiten en ondersteuning in stand te houden.
  • Onderzoek wat binnen de maatregelen toch mogelijk is om aan te bieden, kies er niet te snel voor om volledig te annuleren of stop te zetten.
  • Maak veel reclame voor de vervangende (online) activiteiten die je organiseert.
  • Promoot je activiteiten niet alleen via de gebruikelijke kanalen, maar probeer ook samen te werken met andere organisaties, welzijnsorganisaties of de gemeente hierbij.
  • Laat LHBTI’s actief weten dat ze bij je terecht kunnen voor problemen, informatie en advies.
  • Door expliciet te benoemen dat LHBTI’s bij je terecht kunnen, verlaag je de drempel om contact op te nemen. Zorg ook voor diverse mogelijkheden om in contact te komen.

Nederland kent een groot aanbod aan online activiteiten voor LHBTI’s. Vele worden georganiseerd door lokale COC-afdelingen of andere LHBTI-organisaties. COC Nederland verzamelt ze op het online platform Switchboard

Bron: https://www.movisie.nl/publicatie/peiling-ruim-30-lhbtis-ervaart-extra-problemen-door-corona

Geschreven door:   Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X