Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Sport /Katwijk krijgt Johan Cruyff Court

Blog

Katwijk krijgt Johan Cruyff Court

De Lionsclub ‘Katwijk – Noordwijk ‘De Brittenburg’ heeft tijdens de vijfde editie van het Lionsboksgala aan de Gemeente Katwijk voorgesteld om het grootste deel van de opbrengst te besteden aan de aanleg van een Johan Cruyff court in Katwijk. Wethouder Krijn van der Spijk zegt enthousiast: “De gemeente is uiteraard zeer blij met dit initiatief en de substantiële bijdrage van de Lionsclub”. Het college heeft dinsdag 20 december jl. ingestemd met de realisatie van deze plannen en besloten het resterende bedrag wat nodig is, ‘bij te leggen’.

Positieve ervaringen
Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude trapveldje. Het moet een veilige plek zijn waar jongeren vrij kunnen spelen, wat uitdaagt tot bewegen. Maar het is meer dan alleen een trapveldje. Het is een platform voor de jeugd waar ze kennismaken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en te verliezen. De ervaringen die kinderen daarbij op doen dragen op positieve wijze bij aan de algehele ontwikkeling van het kind.

Openbaar sportveld
Het Cruyff Court is een openbaar sportveld, in eigendom van de gemeente en gedragen door de buurt. Ook is het voor iedereen toegankelijk. Het ligt op een centrale goed bereikbare plek in de wijk in de nabijheid van een school, buurtcentrum of jongerencentrum. Het is laagdrempelig te gebruiken door de kinderen en jongeren uit de wijk. Ook kunnen de professionals uit de wijk (de Cruyff Foundation Coach, buurtsportcoach, jongerenwerker, verenigingen, scholen, bewoners en anderen) het Cruyff Court gebruiken voor lokale jeugdactiviteiten.

Locatie Johan Cruyff Court
Het huidige trapveld in de Zonnebloemstraat is een goede locatie voor een Cruyff Court. De plek ligt centraal in de buurt en ook ten opzichte van andere wijken in de gemeente. De betrokkenheid en het draagvlak van de buurtbewoners is binnen het concept van het Cruyff Court erg belangrijk en een voorwaarde voor de Johan Cruyff Foundation om daadwerkelijk een Cruyff Court aan te leggen.

Betrokkenheid omwonenden
Er is daarom een informatieavond gehouden met de directe omwonenden en maatschappelijke instellingen uit de buurt. Krijn van der Spijk: “Iedereen is enthousiast over de plannen om op het rode plein een Cruyff Court te realiseren en zij willen ook graag een bijdrage leveren aan de uitvoering van het concept. De ideeën die op deze avond zijn aangedragen zijn overwogen en waar mogelijk meegenomen in de plannen”.

Activiteiten
Er is een intensieve samenwerking met de Johan Cruyff Foundation afgesproken. Naast de aanleg blijven zij tenminste 10 jaar verbonden aan het court. Zo worden met hun kennis en ervaring er minimaal 6 uur per week aan activiteiten georganiseerd in de periode april t/m oktober. En is er op gezette tijden een professional (jongerenwerker, buurtsportcoach) op het veld aanwezig als aanspreekpunt voor gebruikers en omwonenden. Ook doelgroepen die normaal gesproken minder aan bod komen krijgen hier een plek. Het project ‘Heroes of the Cruyff Courts’ en het Cruyff Courts 6vs6 voetbaltoernooi maken hier ook onderdeel van uit. Meer informatie hierover is te vinden op www.cruyff-foundation.org

Naar verwachting wordt het Johan Cruyff Court begin april 2017 opgeleverd. Uiteraard wordt het court op feestelijke wijze geopend.

 

Geschreven door: Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X