Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 2: LHBT-acceptatie

Blog

Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 2: LHBT-acceptatie

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder mag MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op donderdag 15 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat heeft de redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorgelegd over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

De vraag van vandaag gaat over: LHBT-acceptatie

De LHBT-acceptatie in Katwijk laat nog steeds te wensen over. Op straat, school en bij voetbal wordt ‘homo’ enorm vaak gebruikt als scheldwoord. Veel homoseksuele jongeren durven amper uit de kast te komen in Katwijk en als ze het doen is dat vaak op latere leeftijd.

Daarom de stelling: De gemeente Katwijk dient actief op te treden tegen LHBT-discriminatie en budget vrij te maken om de LHBT-acceptatie in Katwijk te bevorderen.

Stukje extra duiding: Klik HIER voor alle info en berichten m.b.t. het ophangen van een Regenboogvlag bij/op het gemeentehuis tijdens Coming Out Dag.

Hierna de reacties…

Lijst 1: CDAadger

EENS

Antwoord door: Adger van Helden (lijsttrekker)

In Katwijk verloopt het gesprek over acceptatie van mensen met een andere geaardheid nog wel eens moeizaam. Voor het CDA is iedereen gelijk. Het is wel lastig om volop ‘eens’ te antwoorden op de stelling, omdat de gemeente niet de instrumenten heeft die politie en justitie hebben om op te treden tegen discriminatie. Waar voorlichting kan helpen kan de gemeente een actieve rol spelen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

Lijst 2: ChristenUnie 

Gerard ChristenUnie

Antwoord door: Gerard Mostert (lijsttrekker)

De ChristenUnie vindt elke vorm van discriminatie fout – dus ook van LBHT-ers – omdat alle mensen door God geschapen zijn en als zodanig respect verdienen. Daarom is het goed dat we respectvol gedrag stimuleren via scholen, verenigingen en op straat. Wanneer er vanuit de samenleving goede plannen zijn om discriminatie tegen te gaan en onderling respect te bevorderen wil de ChristenUnie hier budget voor beschikbaar stellen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter
Instagram 

Lijst 3: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

ONEENSJan v dam

Antwoord door: Jan van Dam (nr. 8 op de lijst) 

Wij zijn van mening dat iedereen in onze prachtige gemeente welkom moet zijn. Ongeacht afkomst, ras, huidskleur, overtuiging, seksuele gerichtheid, etc. Wij vinden het dus onacceptabel als er discriminatie en/of geweld optreed tegen één bepaalde groepering. Ook vinden we het onacceptabel dat mensen uitgescholden worden om hoe en wie ze zijn. We vinden dat je er ook veilig voor uit moet kunnen komen wie je wil zijn. Maar dat geldt wat de SGP betreft voor elke groep mensen die oplopen tegen discriminatie. We moeten waken voor selectieve verontwaardiging. Wel verontwaardigd zijn als een bepaalde groep gediscrimineerd wordt en niet verontwaardigd zijn wanneer een andere groep gediscrimineerd wordt, is ook een vorm van discriminatie. Daarom willen we niet voor bepaalde specifieke groepen meer opkomen dan voor andere groepen. Ook hierin dan geen discriminatie. 

Dat laat onverlet dat mensen wel een mening mogen hebben over bepaalde zaken. Ze mogen zelfs ook bepaald gedrag afwijzen. Dat is inherent aan een vrije meningsuiting. Hoewel we pleiten om ook die mening wel respectvol te uiten. Maar het afwijzen van bepaald gedrag, mag niet het afwijzen van die medemens zelf inhouden.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter

Lijst 4: GemeenteBelangen (GB)

AmyGuijt_resized_1

EENS

Antwoord door: Amy Guijt (nr. 6 op de lijst)

GemeenteBelangen is een partij voor iedereen. Jong of oud, man of vrouw en ongeacht je geloofsovertuiging of geaardheid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen wordt geaccepteerd om wie hij of zij is. En zien dan ook dat de zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s binnen onze gemeente nog flink kan verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, zo zijn er al diverse gemeente die een homoambassadeur hebben aangesteld als aanvulling op het lokale LHBT-beleid. Zo’n ambassadeur zet zich in om LHBT-thema’s zichtbaar en bespreekbaar te maken in de gemeente, zij benaderen bijvoorbeeld sportclubs, bedrijven of scholen om in gesprek te gaan over hoe zij omgaan met LHBT’s. Ook “Homo in de klas” is een goed initiatief om de acceptatie van de doelgroep te bevorderen. Een aantal christelijke homo organisaties hebben dit initiatief met subsidie van het ministerie van OnderwijsCultuurWetenschap opgezet om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op protestants-christelijke scholen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 5: Hart Voor KatwijkAnita van Ginkel, lijsttrekker Hart Voor Katwijk Lijst 5

EENS

Antwoord door: Anita van Ginkel (lijsttrekker)

Hart Voor Katwijk heeft zich ingezet om acceptatie voor Lesbiennes, Homo’s, Bi’s en Transgenders in Katwijk op de agenda te krijgen. Ons raadslid Gijsbert Schrijvers heeft hier de Leidse Henk van Putten prijs voor gekregen. Dit onder andere voor zijn inzet in de gemeente om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Daarmee gaan we op verschillende fronten en manieren mee door. Hart voor Katwijk wil een gemeente waarin iedereen zich vrij en gelukkig kan voelen. Sexuele geaardheid mag niets uitmaken.

Het vanaf begin af aan afwijzen van deze COC-voorlichting in het kader van geloofsovertuiging is allang geen plausibele reden meer. De gemeente kan meer doen. Voorlichting over homoseksualiteit is anno 2018 niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Er is wel een verschil tussen acceptatie mogelijk maken en acceptatie forceren. Acceptatie door middel van Coming-Out-Day met een regenboogvlag is erg effectief. Acties als gender neutrale toiletten zien we niet als een vooruitgang op acceptatie.

Website
Kandidatenlijst
verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 6: VVDNico van Hoogdalem (HD)

Antwoord door: Nico van Hoogdalem (lijsttrekker)

Voor de VVD Katwijk is het heel duidelijk: in Nederland, en dus ook in Katwijk, mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Daar zijn we trots op en die vrijheid zullen wij altijd verdedigen. Als het gaat om LHBT-acceptatie zullen wij nooit accepteren dat mensen of zaken gemolesteerd worden door andere mensen die hun mening kracht bij willen zetten.

Tegelijkertijd moeten we oppassen om met de vinger wijzend ieder maatschappelijk probleem richting de inwoners te communiceren. Veel beter zou het zijn wanneer bijvoorbeeld amateurvoetbalclubs zich actief opstellen tegen deze vorm van discriminatie door net zoals de borden van de Bond tegen vloeken (“Een vloek mist ieder doel”), ook borden te plaatsen die betrekking hebben op dit specifieke onderwerp. De VVD Katwijk roept maatschappelijke organisaties en verenigingen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en op een voor hen passende wijze op te treden tegen deze vorm van discriminatie.

Website
kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma ( Download)
Facebook
Twitter

Lijst 7: Partij Van De Arbeid (P.v.d.A.)

Matthijs van Tuijl

EENS

Antwoord door: Matthijs van Tuijl (lijsttrekker)

Het kan niet zo zijn dat we in 2018 nog steeds discriminatie meemaken om wie je bent. Dus ja, laten we eens wat meer uitstralen dat iedereen welkom is in Katwijk. Op school zou er ruimte moeten zijn voor voorlichting en ook bij sportverenigingen moeten jongeren en volwassenen die dat doen daar eens wat meer op aangesproken worden.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram 

Lijst 8: Democraten 66 (D66)D66KatwijkRalfBoland

EENS

Antwoord door: Ralf Boland (lijsttrekker)

Ieder mens heeft dezelfde rechten en jij bent de baas over je eigen leven. Om vrij te kunnen leven moet je je veilig voelen, ook als LHBT in Katwijk. Discriminatie hoort niet een vrije samenleving en dat accepteren we dus niet. 

Scholen, maar ook sportclubs, hebben een belangrijke taak in de acceptatie van andere seksuele geaardheden onder jongeren. Voorlichting werkt positief op maatschappelijke acceptatie. De gemeente moet deze voorlichting ondersteunen met budget als dat nodig is. Zo kan er een lokaal lespakket of een lokale campagne worden gemaakt, in samenwerking met LHBT-belangenorganisaties.

D66 vindt ook dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven aan jongeren over de acceptatie van andere seksuele omgangsvormen. Dus iedereen kan trouwen in Katwijk, ook als dat niet een man een vrouw zijn. Ook vinden wij dat de regenboogvlag op de internationale “Coming Out Day” op het gemeentehuis gehesen moet worden. 

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 9: KiesKatwijk

Rozemarijn Dees

EENS

Antwoord door: Rozemarijn Dees (nr. 2 van de lijst)

KiesKatwijk opereert in de politiek volgens het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen verdient gelijke kansen, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid. Problemen met het onderwerp van deze stelling zijn vaak ingebakken in de (sub)cultuur waar mensen deel van uitmaken. Het zit dan eenvoudig gezegd tussen de oren. Actief optreden is iets voor het Openbaar Ministerie of de politie. Een mentaliteit of normen en waarden beïnvloeden is iets voor iedereen.

In voorkomende gevallen moet de politiek hierin een voorbeeldfunctie vervullen. KiesKatwijk wil via de politiek graag een bijdrage leveren, ook al zijn er geen eenvoudige oplossingen. Een minder vrijblijvende inburgering en integratie van mensen uit andere culturen is hier onderdeel van. Dit is een specifieke doelgroep, waarmee niet gezegd is dat de problemen zich niet elders voordoen. Programma’s die gericht zijn op welke doelgroep dan ook kunnen op onze steun rekenen als ze effectief zijn en als het in het gemeentelijke takenpakket past.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 10: JEZUS LEEFT Dylan Jezus Leeft

ONEENS

Antwoord door: Dylan Savodji (lijsttrekker)

De gemeente dient niet alleen actief op te treden tegen een bepaalde groep jongeren. Daarnaast is onze partij tegen het promoten van LHTB-gemeenschappen. Er wordt vaak zo snel gelabeld en iedereen wordt maar in hokjes en vakjes geplaatst. Dit zeggen wij niet uit angst of afkeer, maar op grond van Gods Woord. Wij geloven juist dat iedereen uniek is gemaakt naar Gods evenbeeld. Het moet eens duidelijk worden dat wij geen elke groep in onze gemeente ‘haten’, zoals dat soms wel gesuggereerd wordt. Wij strijden voor het beste voor iedereen in onze gemeente en verwerpen dan ook met alle nadruk alle geweld en discriminatie. Tegen wie dan ook. Discriminatie moet en gaat de gemeente uit. Daarin hoort niemand voorgetrokken te worden. Te midden van alle discussies werken wij wel hard door en blijven we bidden voor een succesvolle uitwerking van de non-discriminatiebeleid in onze gemeente.

Website 
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 11: De Lokalen (DL)Angelique Lokalen

EENS

Antwoord door: Angelique Hogewoning – Rhijnsburger (nr. 5 op de lijst)

Discriminatie is niet toegestaan dus ook schelden met seksuele geaardheid, of geweld hiertegen, zou verboden of aangepakt moeten worden. We zijn een vrij land waar iedereen een vrije mening mag hebben binnen. Want dat hebben we met elkaar in de grondwet ook vastgelegd. Iedereen moet in het openbaar zichzelf kunnen zijn en gelukkig kunnen zijn. Men moet dan niet door angst of geweld tegen worden gehouden worden! Iedereen heeft recht op geluk.

LHBT-acceptatie is belangrijk en kan ook neergezet worden in de vorm van: meer bekendheid geven aan homoseksualiteit d.m.v. voorlichting op het voortgezet onderwijs en de hoogste groep van het basisonderwijs. Het moet meer geaccepteerd en bekend worden onder de Katwijkse inwoners met een positief geluid .

Als je je eigen inwoners wilt beschermen tegen geweld of discriminatie dan moet er dus ook inzet en budget vrijgemaakt worden daarvoor. Want iedereen telt evenveel mee in Katwijk!

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter 

Lijst 12: DURF

Sonny Durf

EENS

Antwoord door: Sonny Spek (lijsttrekker)

LHBT’ers moeten zich thuis kunnen voelen in Katwijk. Wij willen dat er veel meer aandacht in het onderwijs voor emancipatie van LHBT’ers. Ook moet er gekeken worden naar het stopzetten van subsidies aan organisaties die zich haatdragend uitlaten tegenover LHBT’ers. De aandacht in het onderwijs zal zich voornamelijk richten op voorlichting en debat. Alleen informatie verstrekken over dit onderwerp naar leerlingen helpt niet en we moeten ook niet willen. Daarentegen helpt een goed debat over de LHBTI-emancipatie juist wel, waardoor leerlingen zelf gestimuleerd worden om over dit onderwerp na te denken. Ook vinden wij dat de Katwijkse partijen zich teveel bezig houden met symboolpolitiek. De hoeveelheid regenboogvlaggen en regenboogzebrapaden weergeeft niet de mate van progressiviteit. Wat is er de afgelopen jaren echt gedaan om inhoudelijke maatregelen te nemen?

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

 

Geschreven door:   Redactie

Comment: 1

  • sport

    Beantwoorden 25/09/201908:22

    Typische “oneens” reacties van reli fanaten. Maar gelukkig staat de Grondwet boven reli wetten dus dat varkentje is zo gewassen. Hulde voor de partijen die de twee oneens partijen wegvagen en gelukkig maar. Het is nooit bewezen dat God of Jesus ooit heeft bestaan. Homosexualiteit heeft altijd al bestaan ook al willen deze 2 oneens partijen daar niets van weten. Haal een keer die kop uit het zand want ook onder de leden van deze 2 oneens partijen zitten homo’s en lesbiennes.

Laat een reactie achter

X