Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 1: Jongerenhuisvesting

Blog

Kattuk.nl Jongerendebat – Stelling 1: Jongerenhuisvesting

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder mag MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseert Kattuk.nl op donderdag 15 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat heeft de redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorgelegd over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Tijdens het debat zal er dieper op deze materie worden ingegaan.

De vraag van vandaag gaat over: JONGERENHUISVESTING

De problemen met jongerenhuisvesting in Katwijk bestaan al decennia. Tijdens het Kattuk.nl woondebat in 2008 was het al onderwerp van gesprek. Van alle destijds gemaakte beloften lijkt weinig terechtgekomen en Katwijkse jongeren staan nog steeds minimaal 5 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Katwijk.

Daarom de stelling: 

Zolang de gemeente Katwijk onderdeel blijft van de regionale sociale huurwoningmarkt zal het huisvestingsprobleem voor deze Katwijkse jongeren niet opgelost worden.

Hierna de reacties van de politieke partijen.
Stukje extra gratis duiding….

Bij de vorige verkiezingen gemeenteraad in 2014 besteedde Kattuk.nl ook al aandacht aan dit thema. 

Benieuwd naar de reacties vier jaar terug?
Klik dan HIER!

Lijst 1: CDAadger

ONEENS

Antwoord door: Adger van Helden (lijsttrekker)

Er zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg veel jongeren die veel moeite hebben een eigen, betaalbare woonplek te vinden. De regionale afspraken maken het mogelijk om de eigen Katwijkse woningmarkt af te schermen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren, om zo voorrang te geven aan de ‘eigen’ jongeren uit Katwijk. Die mogelijkheid bestaat al, maar we maken er in Katwijk nog onvoldoende gebruik van. Dat moet gaan veranderen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

Lijst 2: ChristenUnie Gerard ChristenUnie

Antwoord door: Gerard Mostert (lijsttrekker)

Regionale afstemming is nodig, maar Katwijk moet niet het braafste jongetje van de klas blijven. Onze buurgemeenten moeten ook hun aandeel leveren door meer huurwoningen te bouwen; daar moet regionaal ook op worden toegezien. Katwijk moet in de eerste plaats bouwen voor de eigen behoefte. Om er voor te zorgen dat onze Katwijkse jongeren in Katwijk kunnen blijven wonen moeten er dus meer goedkope huurwoningen gebouwd worden. Dunavie speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, wat via veel duidelijker prestatie-afspraken met de gemeente concreet gemaakt moet worden.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter
Instagram 

Lijst 3: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)Jan v dam

ONEENS

Antwoord door: Jan van Dam (nr. 8 op de lijst)

Wij denken dat het probleem deels in de samenwerking met de regionale sociale huurwoningmarkt gevonden zal worden. We herkennen namelijk sterk het probleem rondom huisvesting en dan in het bijzonder de sociale verhuur.  De lange wachtlijsten en het gebrek aan passende en betaalbare huurwoningen zijn zorgelijk. Wel voldoen we aan de norm van 30% sociale verhuur op het totale woonaanbod. Helaas heeft onder andere de crisis ervoor gezorgd dat nieuwbouw minder snel is verlopen dan gewenst.  Wij willen komende periode dan ook investeren om duidelijke afspraken te maken met deze woningcoöperaties en de daaraan verbonden gemeenten. Een eerlijke verdelen van sociale huurwoning in alle gemeenten is namelijk wel zo eerlijk. Verder willen wij het beleid omtrent nieuwbouw aanpassen, primair voor eigen inwonende of werkende in Gemeente Katwijk. Daarnaast willen we balans in het woningaanbod voor Jong en oud, maar ook voor de kleinere beurs.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma (Download)
Facebook
Twitter

Lijst 4: GemeenteBelangen (GB)AmyGuijt_resized_1

ONEENS

Antwoord door: Amy Guijt (nr. 6 op de lijst)

Huisvesting in Katwijk is zeker een probleem! Niet alleen voor jongeren, maar ook voor bijvoorbeeld de senioren. Dat de woningmarkt regionaal geregeld is is nu eenmaal bij wet bepaald, het is dan ook niet reëel om te stellen dat je daar zo 1,2,3 uit kan stappen. Dat betekent niet dat wij niet erkennen dat het regionale beleid negatief uitpakt voor de inwoners van Katwijk, en dat ook GemeenteBelangen vindt dat de wachttijden voor een sociale huurwoning in de gemeente buitensporig lang zijn! We werken alleen liever aan een oplossing die wél te realiseren valt. Zoals bijvoorbeeld het opsplitsen van grote sociale huurwoningen in kleinere appartementen voor jongeren, het stimuleren van tiny houses en het creëren van meer aanbod in de vrije sector huur om doorstroming te bevorderen. Ook het behouden van de startersleningen vanuit de gemeente is belangrijk om meer jongeren de kans te geven om te kunnen kopen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 5: Hart Voor KatwijkAnita van Ginkel, lijsttrekker Hart Voor Katwijk Lijst 5

EENS

Antwoord door: Anita van Ginkel (lijsttrekker)

Hart Voor Katwijk wil uit het regionale Woningnet. Veel sociale huurwoningen gaan nu naar jongeren uit de regio. Omdat zij soms langer op een lijst staan of door de vele punten die ze hebben gespaard met verhuizingen of eerdere veranderingen. Daarnaast speelt de problematiek van asielzoekers die in Nederland mogen blijven ook mee. Dunavie moet hen binnen een aantal weken voorzien van een woning, de Katwijker schuift dan automatisch naar achteren op de lijst. Hart Voor Katwijk vind dit totaal fout regeringsbeleid.

Hart Voor Katwijk wil dat jongeren eerder aan een woning komen. Soms staan onze inwoners minimaal 7 jaar op een wachtlijst. Onaanvaardbaar! De prestatieafspraken met Dunavie zijn niet toereikend en er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden in de goedkope sector. Het huidige college (CDA-SGP-CU) heeft te weinig inzet getoond om de prestatieafspraken met Dunavie aan te scherpen. Stap 1 is het uitstappen van het Woningnet!

Website
Kandidatenlijst
verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 6: VVDNico van Hoogdalem (HD)

Antwoord door: Nico van Hoogdalem (lijsttrekker)

De problemen met jongerenhuisvesting in Katwijk bestaan al decennia lang, maar dit kan Katwijk met één sociale huurwoningleverancier (Dunavie) niet zomaar oplossen. In grote steden zie je dat er speciale huisvesters op de markt komen die zich specifiek inzetten voor jongerenhuisvesting (zie bijvoorbeeld www.change-is.com) en daaraan zelfs geld verdienen. Daarnaast zijn er vele studentenhuisvestingaanbieders die ook een grote groep jongeren bedienen.

Dus laten we eerlijk en reëel zijn: als wij dit probleem snel minder willen laten zijn, zal de gemeente initiatieven moeten ontplooien en actief in gesprek moeten gaan met aanbieders van jongerenhuisvesting, om hen te bewegen naar Katwijk te komen en hier woningen te maken die passen. Zelfs ‘onze’ Katwijkse KBM heeft in Amsterdam meer dan vierhonderd jongerenwoningen gerealiseerd, mogelijk kunnen zij ook in Katwijk van waarde zijn. De VVD Katwijk begrijpt de nood en heeft genoeg ideeën voor het creëren van meer (jongeren)huisvesting, zowel tijdelijk als permanent.

 Website
kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma ( Download)
Facebook
Twitter

Lijst 7: Partij Van De Arbeid (P.v.d.A.)Matthijs van Tuijl

ONEENS

Antwoord door: Matthijs van Tuijl (lijsttrekker)

Het gaat er om dat we genoeg huizen bouwen in Katwijk die goedkoop genoeg zijn voor jongeren om te betalen: om te kopen EN om te huren. Dat is de laatste tijd gewoon te weinig gebeurd door Dunavie en andere bouwers. Als PvdA vinden we dat we veel slimmer om moeten gaan met de ruimte die we hebben en dus ook kleinere huizen bouwen! Als we dat doen dan kunnen jongeren veel sneller een huis vinden. En vergeet niet dat het regionale systeem ook handig is als je bijvoorbeeld in Leiden wil gaan wonen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram

Lijst 8: Democraten 66 (D66)D66KatwijkRalfBoland

ONEENS

Antwoord door: Ralf Boland (lijsttrekker)

Katwijk kan voorrang geven aan Katwijkse jongeren, het probleem is dus niet de regio. Het probleem is dat er te weinig huizen zijn. Meer bouwen gebeurt wel, maar Katwijk begint ook aardig vol te raken. D66 wil dat er meer kleine tijdelijke huizen komen, zoals nu in de Duinvallei. Die zijn perfect voor wanneer je echt niet meer thuis wilt wonen, maar ook nog niet klaar bent met je studie of nog geen baan hebt.

Sociale woningbouw moet wel sociaal blijven: voor mensen met minder geld. Zodra je wat meer kunt betalen, is het ook wel eerlijk om te verhuizen. Dan kunnen nieuwe jongeren met minder geld in die kleine huizen doorstromen. D66 wil meer goedkope huur- en koopwoningen in de vrije sector om die doorstroming mogelijk te maken. En even onder ons: als je geen woning wilt mislopen, schrijf je dan meteen in als je achttien bent!

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 9: KiesKatwijkRozemarijn Dees

ONEENS

Antwoord door: Rozemarijn Dees (nr. 2 van de lijst)

Als de sociale huurwoningmarkt alleen lokaal zou worden bediend, dan zullen er misschien minder jongeren op de wachtlijsten staan maar dan zullen er ook nog minder woningen beschikbaar zijn. Het is minder een verdeelprobleem en meer een gebrek aan aanbod. Er moet dus vooral voor deze doelgroepen worden gebouwd. Dat kan ook innovatief via allerlei vormen van semi-permanente bouw.

Volgens KiesKatwijk is huren het nieuwe kopen. Steeds minder mensen zijn in staat om een hypotheek te financieren, er zijn reeds veel koopwoningen in Katwijk en er is een dringend tekort aan betaalbare huurwoningen. Er  moet meer nadruk komen op het bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Dit betreft zowel woningen voor starters als voor senioren. Doorstroming van ouderen van grote woningen naar kleinere woningen moet op allerlei manieren bevorderd worden, zodat er weer woningen beschikbaar komen voor jongeren. Er  moet een deltaplan komen voor het toekomstbestendig maken van de oude flatwijken. Bij sloop moeten kansen worden benut om een betere wijkindeling te krijgen met meer variatie in woningtypen en woonmilieus.

Er moet meer druk op Dunavie worden uitgeoefend om te voldoen aan wat in de prestatieafspraken is vastgelegd. Dunavie heeft een slechte reputatie als het gaat om huisvesting voor bijzondere doelgroepen.

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 10: JEZUS LEEFT Dylan Jezus Leeft

ONEENS

Antwoord door: Dylan Savodji (lijsttrekker)

Woningcorporaties hebben altijd al gefunctioneerd. Het is nou eenmaal zo dat sommige jaren succesvoller zijn dan andere. Het probleem van het tekort aan woningen voor jongeren ligt echter niet altijd aan de corporaties zelf. Ook is het niet altijd op te lossen met het bouwen van nieuwe woningen. Wij zijn in ieder geval tegen het opzetten van meer woningbouwprojecten. Het is klaar met het blijven bouwen in onze gemeente. De vraag naar een woning is hoog, maar de prijzen van veel leegstaande (!) huizen zijn nog veel hoger. Veel nieuwbouw wordt voor een veel te hoge waarde gebouwd, waardoor het onbetaalbaar wordt voor veel inwoners. Laten we ons focussen op de leegstaande panden, huizen die nu al jaren te voor een veel te hoge prijs te koop staan. Daarom zijn wij ook voor het onderverdelen van dit soort grote panden in kleinere startersappartementen. Juist nu ook voor jongeren.

Website 
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook

Lijst 11: De Lokalen (DL)Bol Lokalen

Antwoord door: Gerard Bol (lijsttrekker)

‘In gelul kan je niet wonen’, was een bekende uitspraak van Jan Schafer in de jaren zeventig als PvdA-lid van de Tweede Kamer. En die zin past helaas naadloos op wat er is gedaan en bereikt na het woondebat van Kattuk.nl in 2008 om Katwijkse jongeren sneller aan een sociale huurwoning te helpen in de categorie goedkoop (tot €409,-) en betaalbaar (tot € 635,-). Waarom niet voor tien jaar tijdelijke, kleinere, sociale huurwoningen bouwen op vrije locaties zoals het voormalige vliegveld? Gemeente, Dunavie en mogelijke investeerders moeten dit toch kunnen oppakken? Kijk maar wat er vroeger aan jongerenhuisvesting bij het Transferium stond. Waarom niet kleiner bouwen, van 30 – 50 m2?

Breek de bestaande ‘Prestatieafspraken Wonen 2016 – 2019’ als gezamenlijke partners, gemeente, Dunavie en de SHD, open en doe iets voor onze Katwijkse jongeren. Wie de jeugd goed huisvest in eigen dorp heeft de toekomst! Wat vind jij?    

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter

Lijst 12: DURFSonny Durf

ONEENS

Antwoord door: Sonny Spek (lijsttrekker)

Een regionale samenwerking is essentieel voor de doorstroming. Zeker voor Katwijk waar de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn door de geografische ligging tussen duinen en Zee. De focus van de Katwijkse politiek ligt vooral bij grote eengezinswoningen en zoveel mogelijk verdienen aan de grondprijs. Ook het beleid van Dunavie is niet echt ‘jongeren’ vriendelijk. Bij de laatste visitatie (beoordelingssysteem van de overheid voor wooncorporaties) was één van de opmerkingen dat er bij Dunavie wel meer aandacht voor jongerenhuisvesting zou moeten komen. Daar er is tot nu toe niet echt invulling aangegeven.

DURF wil meer mogelijkheden voor ontwikkeling van die specifieke woonvormen die beter aansluiten aan waar nu behoefte aan is, zoals kleinere woningen voor jongeren. Een belangrijke eerste stap zou kunnen zijn jongeren als een aparte doelgroep te erkennen. Zowel de gemeente, Dunavie als Woningnet zien jongeren niet als aparte doelgroep. Ze vallen meestal onder de groep starters en hiermee beperkt je de mogelijkheden om gericht beleid te kunnen voeren. Dit is een klein onderdeel van onze voorstellen voor (jongeren)huisvesting: https://www.durfkatwijk.nl/standpunten/10

Website
Kandidatenlijst
Verkiezingsprogramma
Facebook
Twitter
Instagram 

Geschreven door: Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X