Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Informateurs adviseren een coalitie van DURF, CDA, SGP en PvdA

Blog

Informateurs adviseren een coalitie van DURF, CDA, SGP en PvdA

De door de fractievoorzitters aangezochte informateurs, Ineke Ouwehand en Floor Vletter, hebben op vrijdag 8 april het verslag van hun onderzoek naar een nieuwe coalitie aan de raad aangeboden. Zij verwachten dat een combinatie van DURF, CDA, SGP en PvdA een stabiele basis voor verandering biedt.

De fractievoorzitters hebben de informateurs twee weken geleden gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie van partijen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De verkiezingsuitslag toont enerzijds een behoefte aan verandering en anderzijds stabiliteit bij de confessionele partijen. De informateurs hebben tijdens hun onderzoek een duidelijke voorkeur gehoord voor een combinatie van twee niet-confessionele partijen en twee confessionele partijen. Zij menen dat de winnaars, DURF en PvdA, en CDA en SGP, die beide hun zetels hebben behouden, samen een stabiele coalitie vormen en een goede afspiegeling van de samenleving zullen zijn. Inhoudelijk zijn er verschillen, maar er is een breed vertrouwen dat onderling afspraken zijn te maken over de inhoud. De belangrijkste drie onderwerpen voor een akkoord zijn volkshuisvesting, de energietransitie en de gemeentelijke financiën.

De informateurs stellen de raad op basis van hun onderzoek verder voor om inspanningen te plegen om de band tussen de inwoners en het bestuur te versterken. Zij adviseren ook om verder te werken aan een open houding in het bestuur, tussen fracties in de raad en tussen raad en college, gericht op bredere steun voor voorstellen dan alleen van de coalitiepartijen.

Verslag van de informateurs

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X