Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /#GRKW22: Waarom moeten we op uw partij stemmen?

Blog

#GRKW22: Waarom moeten we op uw partij stemmen?

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, iedere Katwijker van 18 jaar en ouder MOET gaan stemmen. Om je te helpen met het maken van je keuze organiseerde Kattuk.nl op zaterdag 5 maart een Jongerendebat in De Schuit. Voorafgaand aan dit debat heeft de politieke redactie de deelnemende partijen een aantal stellingen voorgelegd over voor jongeren belangrijke onderwerpen. Bekijk dit en meer op www.kattuk.nl/stemmen

Hieronder geven de partijen in maximaal 100 woorden antwoord op de vraag:

“Waarom moeten we op uw partij stemmen?”

De volgorde is op basis van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA

Vind jij het ook belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt in de politiek. Dat er oog is voor wat belangrijk is voor jongeren? Stem dan CDA! Want het CDA is de partij van álle generaties. Van goede zorg voor je oma tot een modern schoolgebouw voor je kleine neefje. Van knallende dorpsfeesten tot mooie sportparken. Maar stem vooral CDA omdat je dan een echte jongere de raad in kunt stemmen. Stem op Remco van Zuijlen, lijst 1, nummer 7! Meer weten over Remco of onze andere jongerenkandidaten? Volg ons op Instagram of kijk op cda.nl/katwijk.

ChristenUnie

Omdat het de beste keus is! De ChristenUnie wil verantwoordelijkheid nemen en doen wat in ons vermogen ligt voor onze woon- en leefomgeving. Bij ons staan mensen centraal. De ChristenUnie is een partij van christenen voor iedereen. Hierbij werken we vanuit een Fundament. De basis is dat we onze identiteit zoeken in het evangelie van Jezus Christus, de opgestane Zoon van God die betaalde voor al onze zonden. Dat bepaalt onze houding in de politiek.

Onze prioriteiten zijn dat wij goed willen zorgen voor Gods schepping, betekenisvolle hulp geven aan kwetsbaren en zorgen voor meer betaalbare woningen.

Geef geloof een stem. Stem lijst 2. Stem ChristenUnie.

SGP

Juist in deze moeilijke tijd met zijn vragen en onzekerheden mag de SGP weten van kracht in Gods Woord, van de boodschap van Hoop in Jezus Christus. Die Hoop geeft grond aan de keuzes van de SGP, voor nu en in de toekomst. Dat willen we te doen door te werken, zorgen, bouwen en te bidden voor onze samenleving. Lees hierover meer op onze website : https://katwijk.sgp.nl/verkiezingen. Een aantal hoogtepunten zijn:
• De lokale economie centraal stellen omdat deze belangrijk is voor de werkgelegenheid.
• De zondag blijft de gezamenlijke rustdag om vanuit die rust weer fit aan het werk te gaan. Dus de winkels op zondag gesloten houden.
• Opkomen voor kwetsbare inwoners en oog voor de eenzamen in onze samenleving.
• Goede lokale zorg ondersteunen, waarbij keuzevrijheid ons uitgangspunt blijft.
• SGP investeert in het gezin als belangrijke pijler in onze samenleving.

• Snel bouwen van betaalbare woningen voor de groei en behoefte van de eigen lokale bevolking. Daarbij zicht houden op de eigenheid van de kernen en de leefbaarheid van nieuwe inpassing.

GemeenteBelangen

Gemeentebelangen staat voor een groene buurt, we willen graag meer betaalbare woningen, meer ruimte voor sport en ontspanning en vinden het belangrijk dat fietsen en wandelen meer aandacht krijgt.

In Katwijk hebben we de rijkdom van prachtige natuurgebieden als duinen en strand. Maar tegelijkertijd zijn we een van de meest versteende gemeenten van Nederland. De nieuw te bouwen woonwijken moeten voldoende betaalbare woningen bevatten.

Daarnaast willen zorgen dat fietsen veiliger kan en je makkelijker en sneller je bestemming bereikt. Want fietsen is gezond en stoot geen schadelijke stoffen uit. Omdat bewegen en ontspanning essentieel is voor een gezond leven willen we naast de vele sportclubs die Katwijk rijk is ook ruimte voor niet vereniging gebonden sporten en jongerencentra moderniseren zodat die met hun activiteiten aansluiten bij de wensen van de jongeren.

Tenslotte, de politiek zijn wij, het gaat over jou en mij en daarom vindt Gemeentebelangen inspraak van alle inwoners van Katwijk, jong en oud, belangrijk.

Hart voor Katwijk

Hart Voor Katwijk houdt al 8 jaar een eerlijk en gedegen verhaal, alle partijen beloven in de verkiezingen veel zaken die ze óf niet kunnen oplossen op gemeentelijk niveau (zoals woningnood) óf ze beloven zaken die veel geld kosten en zien de overheid als redmiddel voor alles (terwijl gemeente qua financiën in de problemen zit).

Wij zien jonge generaties opgroeien in een wereld van veel overheidsdwang. We willen minder regels, minder bureaucratie en we zetten ons in om deze jongeren dezelfde vrijheid te geven die de oudere generatie nog kennen van de tijd dat overheid een kleinere rol speelde.

DURF

‘Op 16 maart hebben jullie de kans Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te veranderen. Waar gaat DURF zich voor inzetten?
1. Jongeren krijgen meer aandacht. We gaan Scum renoveren, er komt een nachtbus en een soepel horeca- en evenementenbeleid.
2. Het aanpakken van de woningnood is een absolute topprioriteit. DURF wil hoger bouwen om zo meer betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast moeten er meer (kleinere) studio’s worden gebouwd.
3. De gemeente wil minimaal 5000 woningen gasvrij maken. Wij vinden dit een onrealistisch plan: het kost bewoners ontzettend veel, de CO2-reductie is beperkt en het draagvlak is laag. Wij willen een realistisch klimaatbeleid waarbij wordt ingezet op het beperken van aardgasverbruik en energiearmoede als eerste wordt tegengegaan.
4. De afgelopen maanden hebben wij ons ingezet om het evenemententerrein te behouden. Wij willen ook een permanent evenemententerrein met een groen karakter op de Duinvallei.
5. Betrouwbaar bestuur is voor ons van het grootste belang. De afgelopen jaren is dit vertrouwen te vaak beschaamd door onder andere DSV en De Noordzeepassage. Wij willen het vertrouwen herstellen.
Laten we gezamenlijk zorgen voor een hoge opkomst. Stem morgen DURF!’

VVD

Veel gaat goed in onze mooie gemeente. Maar er kunnen zaken beter. Daar wil de VVD zich graag voor gaan inzetten. Er moet meer, sneller en hoger gebouwd worden. We willen verkeersknelpunten aanpakken. En we willen lage belastingen, goede en betaalbare zorg én een haalbaar klimaatbeleid.

Katwijk blijft goed, wordt beter. Kies VVD!

PvdA

Het is tijd voor een linkse lente in Katwijk. We kunnen én moeten zo veel meer doen om te knokken voor wat kwetsbaar is.

Iedereen moet zich namelijk thuis voelen in Katwijk. We moeten allemaal kunnen wonen in mooie, groene buurten. Huizen moeten écht betaalbaar voor starters en jongeren. Wij zetten in op sterk armoedebeleid en investeren in de zorg. We beschermen de LHBTI-gemeenschap in onze conservatieve gemeente. En er moet gewoon veel meer feesten en evenementen te beleven zijn: zo wordt Katwijk een stuk gezelliger!

Een sociaal Katwijk waarin iedereen zich thuis voelt. Daar gaan wij voor strijden. Maar dat kunnen we niet zonder jouw vertrouwen. Daarom vragen we je: ga stemmen op 14, 15 of 16 maart. Stem sociaal, kies PvdA!

KiesKatwijk

Er moet helemaal niks maar wij raden het wel aan. Er is de laatste jaren heel erg veel fout gegaan door de combinatie van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie. Daarbij zijn miljoenen euro’s verbrand. Een gevolg zal zijn dat straks na de verkiezingen de belastingen naar het maximale niveau moeten, dat er opnieuw zwaar bezuinigd moet worden en dat daardoor veel voorzieningen moeten worden afgebouwd. Wij denken dat je het reddingsplan niet moet laten uitvoeren door dezelfde mensen en partijen die ons in de problemen hebben gebracht. Wij hebben ervaren mensen en prima ideeën om het straks anders en beter te gaan doen.

D66

D66 wil investeren in de toekomst. Jongeren van Katwijk zijn natuurlijk de toekomst voor onze gemeente! Wij willen oplossingen bieden voor het klimaatprobleem, zorgen dat jullie ergens kunnen wonen en dat de (sport)verenigingen goeie gebouwen hebben. Ook willen we dat jongeren plekken krijgen waar ze niet worden weggejaagd als hangjongeren, maar waar ze samen kunnen komen. We willen dat iedereen in Katwijk zichzelf kan zijn en de kans krijgt om zelf te kiezen wat je wilt doen.

Samen bouwen aan een groener en socialer Katwijk: stem D66!

Jezus Leeft

Geen reactie op moment van publicatie (red.)

 

Benieuwd naar de andere stellingen? Klik dan hier!

Geschreven door: Politieke redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X