Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Algemeen /Gemeente Katwijk stemt onder voorwaarden in met Klimaatakkoord

Blog

Gemeente Katwijk stemt onder voorwaarden in met Klimaatakkoord

Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk

De gemeente Katwijk staat achter het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om randvoorwaarden te stellen aan het Klimaatakkoord, dat 29 november moet worden vastgesteld. De randvoorwaarden die de VNG stelt zijn haalbaarheid en betaalbaarheid, voldoende bevoegdheden en een tegemoetkoming in de uitvoeringslasten. Onder deze voorwaarden ziet het college van B&W het Klimaatakkoord als een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst van Katwijk.

In juni dit jaar is het landelijk Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is een vertrekpunt om samen met overheden, organisaties en inwoners de komende 30 jaar naar een energieneutraal Nederland toe te werken. Op 1 november heeft de VNG een positief advies gegeven op het Klimaatakkoord, op voorwaarde dat de voorgestelde klimaatmaatregelen haalbaar en betaalbaar blijven voor de samenleving. Maar de VNG vindt ook dat gemeenten voldoende middelen en mogelijkheden moeten krijgen om de maatregelen goed uit te kunnen voeren.

Een maatschappelijke opgave
De overgang naar een energieneutrale en duurzame samenleving en het terugdringen van broeikasgassen is een grote maatschappelijke opgave, want uiteindelijk is iedereen erbij betrokken. “Mensen, bedrijven en organisaties staan voor beslissingen die effect hebben op hoe we wonen, hoe we ons verplaatsen, wat we eten, hoe we ons afval verwerken, welke producten we kopen, en hoe we ons geld verdienen. Dit zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. Het is daarom belangrijk dat we als overheid deze randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord stellen. De doelen moeten haalbaar zijn en het bereiken van die doelen moet betaalbaar blijven voor iedereen”, aldus wethouder Jacco Knape. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat onderzoek gedaan wordt naar de daadwerkelijke kosten die gemeenten moeten maken om hun nieuwe taken in te vullen. Zo is er kennis en mankracht nodig om plannen op te stellen en uit te voeren. “Daarnaast moeten we onze inwoners en andere betrokkenen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan en samen goede plannen te maken. Ik denk dat onder de voorwaarden die de VNG stelt en met ieders bijdrage de klimaatdoelen voor Katwijk haalbaar zijn.”

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X