Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Geen Reuring aan Zee bij Paal 14 – UPDATES

Blog

Geen Reuring aan Zee bij Paal 14 – UPDATES

INSTANT UPDATE: antwoord College op vragen CDA onderaan het bericht. Met dank aan Jonathan Weegink.

Wat updates:
-De column van Bart gaat als een malle op Facebook (o.a. je bent Kattuker als) en Twitter.
-Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld.  Overzicht onderaan het bericht.
-Persbericht gemeente Katwijk: Paal 14 heeft zelf vergunningaanvraag ingetrokken
-Smakeloze fotofoks (die gaan we dus niet linken) op Facebook: Burgemeester Wienen neergezet als Hitler 

Project X Reuring Facebook pagina verwijdert na dreigen met dwangsom door gemeente

Paal 14: in onderhandeling met gemeente om het feest op een ander tijdstip op het evenementenplein te organiseren
-Paal 14: he dat Project X, doe es niet en hou de boel rustig

-En ja hoor Project Reuring X 2.0 300 deelnemers tot nu toe.
Paal 14 zit er niet op te wachten, de gemeente ook niet. Benieuwd hoe lang deze pagina in de lucht blijft.

Nog maar twee deelnemers Reuring aan Zee
-Reuring aan Zee FBevent Zomers nu op 1,2K deelnemers 
-Keywest op een kleine 500 deelnemers

-Waar gaan de 2,5K deelnemers Reuring Paal 14 nu eigenlijk heen? Blijven niet thuis toch? #DTV

-De Paal 14 Reuring Pre Party op vrijdagnacht in de Casa Cara gaat wel door

Hierna nog de vragen van het CDA en de laatste reactie van Paal 14 op Facebook…..

Vragen CDA
Op 14 juli ’s avonds plaatste strandpaviljoen Paal 14 een bericht op Facebook, waarin werd gemeld dat het paviljoen niet zal deelnemen aan Reuring aan Zee op 25 juli a.s. Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA Katwijk de volgende vragen gesteld:

  1. Wanneer vond het eerste overleg plaats tussen de gemeente, veiligheidsinstanties en de strandpaviljoens die Reuring organiseren? En hoeveel overleggen zijn er in totaal geweest tot op heden?
  2. Klopt het bericht van Paal 14, dat de gemeente op 13 juli met de eisen kwam om hekken te plaatsen, het bezoekersaantal te beperken tot 2.000 en vooraf een kaartverkoop te houden? Zo ja, waarom zijn deze eisen zo kort voor de datum van Reuring gesteld en niet eerder? Op welk landelijk en/of gemeentelijk beleid zijn deze eisen gebaseerd? En hoe verhouden deze eisen zich tot het gratis en open karakter dat het evenement Reuring kenmerkt?
  3. Is bekend of Reuring nog doorgaat op 25 juli? Vinden er voor 25 juli nog gesprekken plaats tussen de gemeente, Paal 14 en de andere paviljoens die Reuring organiseren?
  4. Klopt het dat er na het afhaken van Paal 14 twee paviljoens resteren (Zomers en Key West), die Reuring (gaan) organiseren op 25 juli? Hoeveel paviljoens zijn er sinds de eerste editie van Reuring afgehaakt, en is bekend om welke reden(en) zij zijn afgehaakt?
  5. Welke betrokkenheid heeft Katwijk Marketing bij de organisatie en/of promotie van Reuring

Antwoorden College op vragen CDA

Antwoord

1.     Dit was in maart 2015 waarbij de uitgangspunten van het evenement Reuring aan Zee nogmaals duidelijk uiteengezet zijn. Op 15 juni jl. is de aanvraag om vergunning ingediend. Vervolgens zijn met  Paal 14 enkele overleggen gevoerd naar aanleiding van hun aanvraag en hun wijzigingen daarop om aan de kaders van Reuring aan Zee te kunnen voldoen.

2    Op 13 juli jl. is over de opzet overeenstemming bereikt over de wijze van organiseren. Enigszins in afwijking van de aanvankelijke opzet van Reuring aan Zee (kleinschaligheid)  is ingestemd met de programmering onder de voorwaarden van hekken, kaartverkoop en een maximaal aantal bezoekers van 2000.  Deze eisen zijn gebaseerd op aspecten van beheersbaarheid, openbare orde en veiligheid. De wijze van kaartverkoop (vooraf en niet aan de deur) werd uiteindelijk het breekpunt.

3.     Reuring aan Zee is niet meer van omvang zoals dit door de gezamenlijke strandexploitanten voor ogen stond. Op dit moment zijn er nog twee exploitanten die dit op 25 juli a.s. organiseren.

4.     Ja. Zie 3. In de eerste editie van Reuring aan Zee deden alle exploitanten mee. Onbekend is wat de exacte reden is waarom sommige exploitanten niet meer meedoen. De bezoekers concentreerden zich vooral op het centrum van de Boulevard, waardoor het voor de exploitanten aan de flanken niet aantrekkelijk genoeg was om hier hun medewerking aan te verlenen. Gelet op de ontwikkeling van het laatste jaar is de verwachting ook dat grote publiekstrekkers hier (mede) een rol in spelen.

5.     Katwijk Marketing heeft hierbij geen directe betrokkenheid. 

Paal 14 op Facebook
Lieve feestgangers,

Hier volgt een update over de commotie rondom Reuring aan Zee, ..Allereerst,…bedankt voor jullie support en reacties…
Wij hebben vanmorgen met de Gemeente Katwijk gesproken en zijn in onderhandeling over de mogelijkheid om het feest eventueel op het evenementenplein te kunnen geven ( hiervoor is de vergunning aangevraagd) op een ander tijdstip.
Graag willen wij jullie vragen om niet te gaan rellen en mee te doen met Project X!(overigens is dit niet door ons opgezet)
Hou de boel rustig! Wij willen graag nog een feestje geven! Hopelijk komen wij eruit met de gemeente! Dus…Hou je rustig en hou fb in gaten!

Team paal 14

Later meer……. 

Geschreven door:Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X