Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /Extra voorzieningen voor evenementen Strandplein

Blog

Extra voorzieningen voor evenementen Strandplein

Elk jaar worden er drie evenementen georganiseerd op het Strandplein; Haringrock, Noordzeefestival en de festiviteiten van Oranjevereniging Katwijk aan Zee. De organisaties van deze evenementen hebben aangegeven dat de voorzieningen op het Strandplein onvoldoende zijn voor het organiseren van hun evenementen. Eind vorig jaar diende het CDA een motie in om tot een oplossing te komen. Naar aanleiding van deze motie zijn er gesprekken geweest met de organisatoren en heeft het college besloten dat een aantal voorzieningen worden aangepast. Ook worden de kosten die nodig zijn voor tijdelijke aanpassingen betaald.


De organisaties hadden onder andere problemen met de stroomvoorziening. De stroomkast is inmiddels aangepast zodat de problemen zo goed als opgelost zijn. Alleen Haringrock komt nog stroom te kort. Omdat hier geen betaalbare blijvende oplossing voor is, lost de organisatie dit zelf op door aggregaten te huren.

Nieuw wateraansluitingen
Een ander probleem die de organisaties ondervonden was de watertoevoer. Door een lage waterdruk werken onder andere de toiletten niet goed. In overleg met Dunea is onderzoek gedaan naar het probleem. Op basis hiervan is ervoor gekozen om een nieuw wateraansluitpunt dichter bij het terrein te maken. Deze oplossing is klaar vóór Haringrock en het Noordzeefestival.

Riool
Ook met het riool werden problemen ervaren. Door de putten kort voor de festivals schoon te maken, zijn de problemen verholpen.

Verharding
Een gedeelte van het Strandplein is onverhard. Dit is een eis van het Hoogheemraadschap in verband met de kustveiligheid. Elk jaar huren de organisatoren rijplaten om ook het onverharde deel van het Strandplein te kunnen gebruiken. Omdat er veel nadelen zitten aan het aanschaffen van deze platen is nu afgesproken dat de gemeente de huurkosten betaalt. Per evenement is dit maximaal € 3.200,-. 

Persbericht Gemeente Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X