Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/DURF /DURF: Zorgen met betrekking tot Jeugdhulp

Blog

DURF: Zorgen met betrekking tot Jeugdhulp

Ingezonden door de politieke partij DURF

Na de decentralisatie van de zorg onder Rutte II is de gemeente nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Dit kan worden gezien als verkapte bezuinigingsmaatregel, doordat er de afgelopen jaren een structurele vermindering is geweest van het beschikbaar gestelde budget. Steeds meer gemeenten hebben daar last van en moeten naar andere middelen grijpen om de zorg te kunnen blijven betalen.

Vorige week heeft u wellicht in het Leidsch Dagblad gelezen dat de Jeugdhulp in Holland Rijnland een te grote kostenpost aan het worden is om het alleen te kunnen dekken met de rijksbijdrage. Volgens het CBS maakte in de eerste helft van dit jaar 10,8% van de jongeren onder de 18 jaar gebruik van Jeugdhulp (in 2016 was dit aantal zelfs 13.4%). Dat zijn alleen al in onze gemeente dit jaar meer dan 1400 jongeren in totaal. Het is daarom van het grootste belang dat Katwijk de komende jaren de financiering hiervan op orde heeft.

In de pas besproken begroting 2018-2022 zijn er een paar doelen in het vooruitzicht gesteld om de kwaliteit te verbeteren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar innovatieve oplossingen uit de markt en Jeugdhulp nog beter transformeren binnen het beleidsplan en visie. Dit is mooi, maar daarnaast wordt er in de begroting ook gesproken over een forse vermindering van het budget voor Maatwerkdienstverlening voor mensen onder de 18 jaar en Jeugdhulp in het algemeen. Uit het inkooprapport van Holland Rijnland blijkt dat er de afgelopen twee jaar 15% minder budget beschikbaar is gesteld om in de Jeugdhulp te voorzien. In onze gemeente kwam dit neer op een verlaging van meer dan een miljoen euro. Desondanks neemt het aantal jongeren dat over het algemeen gebruik maakt van Jeugdhulp nog steeds toe.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst onze jongeren een goede zorgvoorziening te wachten staat moet de gemeente ervoor waken niet in dezelfde financiële malaise te komen als andere gemeenten in de regio. DURF vindt dat als het niet anders kan, ook eigen middelen uit de kast moeten worden getrokken om de zorg op niveau te houden. Anders zou dit niet alleen een kleine ramp betekenen voor de gemeente, maar vooral voor de meer dan 1400 jongeren die gebruik maken van Jeugdhulp.

Door: DURF

Als politieke partij ook een bericht voor jongeren?
Mail je bijdrage naar info@kattuk.nl!

 

 

 

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X