Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA wil ook voor 2010 voldoende geld voor startersleningen

Blog

CDA wil ook voor 2010 voldoende geld voor startersleningen

Het CDA Katwijk is blij met het succes van de verruimde Starterslening. Na een moeizame start in 2005 en 2006 blijkt het aantal leningen nu de verwachtingen voor 2009 al ver te overtreffen. Ondersteuning van starters op de woningmarkt is één van de speerpunten van het CDA en het College.Het aantal aangevraagde leningen is tot nog toe 27 en daarmee is het geld voor dit jaar bijna op. Daarom stelt het College voor om alvast het budget voor volgend jaar aan te spreken. Het CDA kan hiermee instemmen. De nieuwbouw van starterswoningen in de Duinvallei en de Waterklaver zijn onlangs in verkoop gegaan, wat meer aanbod voor starters betekent. Het CDA wil echter niet dat er volgend jaar nee moet worden verkocht aan starters. Mocht in de loop van 2010 blijken dat het beschikbare budget onvoldoende is, dan moet er een extra beroep worden gedaan op de Stimuleringsvoorziening Wonen. Het CDA zal het College vragen om daarnaast te onderzoeken of het VROM Startersfonds van het rijk een extra financieringsmogelijkheid biedt.

Aanleiding om de Starterslening te verruimen was een initiatief van het  CDA eind 2006. Met dit plan zou iedereen vanaf 18 jaar, die tenminste 3 jaar achtereen in de gemeente Katwijk woont of in de laatste 10 jaar tenminste 5 jaar in Katwijk heeft gewoond, en die voor het eerst een huis koopt, in aanmerking kunnen komen voor een Starterslening. 

Het college nam dit plan over en kwam begin 2007 met een verruimde regeling. Het ministerie van VROM kwam gelijktijdig met een stimuleringsregeling voor gemeenten, waarmee VROM de helft van een Starterslening (maximaal 15.000 euro) voor haar rekening neemt.

Persbericht CDA

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X