Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA wil maatregelen tegen jeugdwerkloosheid

Blog

CDA wil maatregelen tegen jeugdwerkloosheid

De coronacrisis duurt langer dan gedacht en gehoopt en de gevolgen zijn aanzienlijk, zeker voor nieuwe generaties. CDA-fractievoorzitter en Katwijks Tweede Kamerkandidaat (plek 55) Barend Tensen vraagt het college daarom naar maatregelen.

Achterstand
Stages gaan niet door en de arbeidsmarkt is onzeker geworden. Vele jongeren hebben inmiddels een achterstand opgelopen. Daarnaast werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis, zoals de horeca. Door de afnemende werkgelegenheid nemen de kansen op een eerste baan voor schoolverlaters af. Werkloosheid onder jongeren loopt dus snel op en het is zaak langdurige werkloosheid te voorkomen. Tensen vraagt het college of zij bereid is met werkgevers in gesprek te gaan om specifieke vacatures voor jongeren te plaatsen.

Steun Katwijkse jongeren
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels steun- en herstelpakketten aan regio’s ter beschikking gesteld. Het CDA is benieuwd hoeveel van deze middelen ten goede komen aan Katwijkse jongeren en wat het Katwijkse plan van aanpak is om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Tensen: “Jongeren vormen een belangrijk deel van de samenleving, ook de Katwijkse, maar ze zitten nog niet op de posities waar besluiten worden genomen. Juist daarom is het van belang dat de politiek nu doorpakt en hen perspectief biedt. Zij verdienen een steuntje in de rug.”

Meer MBO-praktijkleren
Een onderdeel van de regeling is dat gemeenten hulp krijgen om MBO-praktijkleren te stimuleren. Hierbij kan de gemeente al in het laatste studiejaar starten met de ondersteuning naar werk. Juist die aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt is volgens het CDA nu van extra belang.

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X