Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA wil in verkiezingsprogramma generaties verbinden

Blog

CDA wil in verkiezingsprogramma generaties verbinden

‘We houden van onze dorpen en willen daar geen grote stad van maken’

Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma draagt de titel ‘Generaties verbinden’. Lijsttrekker Adger van Helden daarover: ‘Naar de overtuiging van het CDA is de wereld geen vechtkooi, waar het recht van de sterkste geldt. We moeten de samenleving met elkaar vormgeven. Daarom staat het CDA midden in de samenleving en richten we ons op verbinden en overbruggen in de samenleving. Tussen mensen, tussen generaties, tussen belangen en tussen organisaties. Dat betekent in de praktijk van alledag: samenwerking, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar.’ De leden van het CDA Katwijk hebben tijdens de algemene ledenvergadering van 13 januari het verkiezingsprogramma vastgesteld. Ook stemden de leden in met de kandidatenlijst.

Woonkansen voor starters
Deze week reikte CDA-woordvoerder wonen Barend Tensen (nr.2 op de kieslijst) het programma officieel uit aan één van de starters die zo moeilijk aan een woning komt: de 27-jarige Pieter Plokker uit Katwijk aan Zee (foto). Het CDA pleit voor voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouwprojecten én voor een zelfbewoningsplicht. Zo wordt het voor beleggers lastiger om woningen die bestemd zijn voor starters, gezinnen of senioren voor eigen gewin te kopen. Tensen: ‘Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te cashen.’

Geen voorrang fietsers op rotondes
In het verkiezingsprogramma maken de CDA-ers nog meer scherpe keuzes. Zo kiezen de leden van de partij na intensieve discussie ervoor om vast te houden aan de bestaande praktijk in Katwijk dat fietsers geen voorrang hebben op rotondes. Daarbij staat de veiligheid van fietsers voorop.

Karakter dorpen behouden
Met betrekking tot hoogbouw kiest het CDA voor terughoudendheid en wil het woningtekort niet oplossen door massaal de hoogte in te schieten. ‘Nieuwbouw moet wat ons betreft passen bij de identiteit van en de bebouwing binnen onze dorpskernen. Massale hoogbouw past gewoon niet in onze dorpskernen’, vindt Van Helden. ‘Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben hun eigen identiteit. Die willen we graag behouden. We houden van onze dorpen, we willen daar geen grote stad van maken’.

Wijken schoon, heel en veilig
De CDA-ers maken in hun programma ook keuzes als het gaat om de leefomgeving. Sinds vorig jaar worden de bermen en plantsoenen in de dorpen minder gemaaid. Dat levert vaak prachtige bermen op, maar soms oogt het wel rommelig. Dan moet er tijdig gemaaid worden. Ook veiligheid in de buurt heeft een belangrijke plek in het programma, net als het tegengaan van fietsendiefstallen.

Ga naar cda.nl/katwijk voor het hele programma. Deze is ook bijlage toegevoegd Verkiezingsprogramma CDA Katwijk 2022-2026 Definitief.

FOTO: CDA-woordvoerder wonen Barend Tensen (rechts) reikt het verkiezingsprogramma uit aan starter Pieter Plokker (27 jaar, links) bij zijn ouderlijk huis dat hij zo snel mogelijk voor een eigen woning wil inruilen

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X