Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA: Laat je stem horen over diversiteit onderwijsaanbod!

Blog

CDA: Laat je stem horen over diversiteit onderwijsaanbod!

Enige tijd geleden vroeg het CDA het college naar de mogelijkheden om de diversiteit van het onderwijsaanbod in de gemeente te stimuleren. Dit naar aanleiding van het sluiten van de Dubbelburg in Rijnsburg en de geringe keuze die ouders in deze gemeente voor hun schoolgaande kinderen hebben. In de beantwoording onderschrijft het college het belang van divers onderwijs. Nog dit jaar gaan zij in samenwerking met de medezeggenschapsraden en andere partners werken aan een brede onderwijsvisie. De gewenste diversiteit in het aanbod van onderwijssystemen zal hier een onderdeel van zijn. Ook het aanbieden van andere onderwijsvormen dan het gangbare leerstofjaarklassensysteem zal hierin worden meegenomen. Woordvoerder Lisette van der Maden: “Goed om te horen dat het college hier aandacht voor heeft, al is hun rol hierin slechts toetsend en niet sturend. Reden te meer om ons als samenleving hier eens over uit te spreken.”

Uit de beantwoording blijkt ook dat vanuit het Montessori onderwijs Leiderdorp (ook Internationaal georiënteerd onderwijs) de afgelopen jaren al meerdere malen belangstelling is getoond voor een opstart in Katwijk. Hiervoor is echter een minimaal aantal leerlingen benodigd en volgens het college is de vraag in Katwijk naar deze vormen van onderwijs niet voldoende om dat minimale aantal te halen. Van der Maden: “De interesse van Montesorri Leiderdorp verrast ons in positieve zin. Ons bereiken regelmatig berichten dat er behoefte is aan meer diversiteit in het onderwijsaanbod. Het college geeft aan een enquête of een andere manier van behoeftepeiling mee te nemen in de nog op te stellen onderwijsvisie. Wij willen echter alle inwoners die hier nu al ideeën over hebben of tegen problemen aanlopen vragen om contact met ons of met de gemeente op te nemen.

Laat je stem horen! Dat kan via fractie@cdakatwijk.nl.”

Persbericht CDA Katwijk

Geschreven door:Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X