Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA: Geen verloren generatie door corona

Blog

CDA: Geen verloren generatie door corona

De coronacrisis duurt langer dan gedacht en gehoopt en de gevolgen zijn aanzienlijk, zeker voor jongeren. Stages gaan niet door en de arbeidsmarkt is onzeker geworden. CDA-fractievoorzitter Barend Tensen vroeg het college naar het plan van aanpak. “De coronacrisis mag van onze jeugd geen verloren generatie maken.”

Meer stages
Vele jongeren hebben inmiddels een achterstand opgelopen. In reactie op raadsvragen van CDA-fractievoorzitter Barend Tensen laat het college weten regelmatig in gesprek te gaan met werkgevers, gemeente en onderwijsinstellingen om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een baan vinden en houden. Er is op initiatief van de gemeente en het lokale bedrijfsleven een lokale werkgroep onderwijs-arbeidsmarkt gestart, waar het lokale bedrijfsleven (o.a. de Katwijkse Ondernemersvereniging en Parkmanagement), onderwijsinstellingen (VO en mbo) en de gemeente (vanuit onderwijs en economie) aan deelnemen. Eerder werd bekend dat er in de Leidse Regio en Katwijk 1000 extra stageplaatsen komen.

Jongerenloket en extra geld
Voor de aanpak jeugdwerkloosheid in de Duin en Bollenstreek worden er vanuit samenwerkingsverbanden in de regio enkele honderdduizenden euro’s extra beschikbaar gesteld. Schoolverlaters die niet verder leren en geen werk kunnen vinden krijgen een vast aanspreekpunt – via een jongerenloket – die hen begeleid. Om jeugdwerkloosheid te voorkomen werkt de gemeente samen met MBO Rijnland om leerlingen tijdens de opleiding al zoveel mogelijk werkervaring te laten opdoen: het zogenaamde Start-Werk traject waarbij ook het Service Punt Werk (SPW) betrokken is.

Tensen: “Goed dat gemeente, regiogemeenten, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineenslaan en er extra geld is vrijgemaakt. Jongeren van nu zijn extra kwetsbaar en we moeten solidair zijn met volgende generaties. Het gaat per slot van rekening om de actieve burgers van morgen die Katwijk in de toekomst kleur gaan geven. Zij moeten niet met een achterstand opgezadeld worden waar ze niets aan kunnen doen.”

Persbericht CDA Katwijk

Geschreven door: Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X