Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/CDA /CDA, ChristenUnie en VVD starten formatiebespreking

Blog

CDA, ChristenUnie en VVD starten formatiebespreking

Informateur Bart van Kruistum (CDA) heeft deze week de informatiegesprekken met alle politieke partijen in Katwijk afgerond. Daaruit blijkt een combinatie van CDA, CU en VVD het meest voor de hand liggend. De formatie van een nieuw college kan nu worden gestart. Het CDA, de CU en de VVD voeren in de komende week inhoudelijke besprekingen die tot een nieuwe coalitie en een coalitie-akkoord op hoofdlijnen moeten leiden. Daaruit zal ook blijken of een vierde partij voor de vorming van een coalitie noodzakelijk is. Gaandeweg het formatieproces zal de portefeuilleverdeling aan de orde komen.

CDA en CU vinden dat de VVD in aanvang voldoende tegemoet komt aan de wensen van beide partijen, met name op financieel gebied, om verdere besprekingen te starten. Een solide financiële basis is de grondslag waarop de drie partijen de besprekingen van start zullen gaan. Al eerder werd duidelijk dat door de winst van de VVD deelname aan het college tot de mogelijkheden behoorde. Er bestonden echter grote programmatische verschillen met de andere partijen. Informateur Van Kruistum (CDA) heeft daarom extra informatiegesprekken gevoerd, waarin deze verschillen zijn besproken. Mogelijke blokkades voor samenwerking zijn daarbij weggenomen.

De drie partijen willen een stevig college dat goed in staat is de komende bezuinigingen op te vangen. Dat zal tot uitdrukking moeten komen in het profiel van de nieuwe wethouders. Uitbreiding van het college is echter met het oog op de bezuinigingen niet gewenst. Na de inhoudelijke besprekingen komt de portefeuilleverdeling aan de orde. CDA, CU en VVD gaan nu werken aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat waar nodig ruimte laat aan verschillen tussen de partijen. In het akkoord wil men elkaar vinden op een gezamenlijke visie voor alle kernen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Geschreven door:   Ingezonden

Dit bericht is ingezonden. Heb jij ook een bericht voor de site? Mail het dan (liefst met foto of poster) naar info@kattuk.nl

Geen reacties

Laat een reactie achter

X