Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek (Page 17)

Nieuws Bestuur Politiek

CDA: Eensgezind en samen deze crisis door

Katwijk, Nederland en de wereld gaan door een moeilijke tijd. We hebben te maken met een virus waarvan we nog lang niet alles weten, maar waarvan duidelijk is dat we maatregelen moeten treffen en die moeten naleven. Eensgezind Het is een volstrekt unieke situatie voor onze gemeente. Het raakt niet alleen drastisch onze persoonlijke levens maar ook de lokale economie en bedrijvigheid. Toch is het mooi om te zien dat er eensgezind gewerkt wordt vanuit het besef...

Corona Lockdown: Zorg voor jezelf en elkaar

Via: www.katwijk.nl

Het kabinet heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangcentra, horeca en sportverenigingen sluiten tot tenminste maandag 6 april om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk tegen te gaan.

Burgemeester Visser: “De verdere maatregelen die genomen zijn, hebben een enorme impact. Kinderen kunnen de komende drie weken niet naar school of naar de opvang. Eet- en drinkgelegenheden en sportclubs moeten de deuren sluiten en bovendien wordt gevraagd fysiek afstand van elkaar te houden. Dit raakt ieder van ons.  

Beperkte dienstverlening door maatregelen coronavirus

Van maandag 16 tot en met 31 maart geldt een aangepaste dienstverlening aan de balies van het gemeentehuis. Inwoners kunnen alleen voor spoedzaken of aangifte van geboorte of overlijden telefonisch een afspraak maken. Deze beperkte dienstverlening is doorgevoerd naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen gaan.

AFGELAST! Pak het op! Doe mee met de Landelijke Opschoondag

Zaterdag 21 maart is het ‘Landelijke Opschoondag’. In de week voor de Landelijke Opschoondag (16 t/m 23 maart) worden er door bewoners, verenigingen en bedrijven in het hele land schoonmaakacties georganiseerd om zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Zo ook in de gemeente Katwijk. Helpt u ook mee? Organiseer een schoonmaakactie, of help mee bij een actie in uw straat of buurt. Bij de gemeente kunt u alle nodige materialen lenen. Zo pakken we zwerfafval in Katwijk samen op!

Kom je ook naar het onderwijsfestival?

Samen aan de slag voor het onderwijs in Katwijk

Donderdag 5 maart aanstaande vindt het onderwijsfestival plaats en iedereen is welkom. De afgelopen maanden hebben leerlingen, ouders en professionals al hun wensen, dromen en ideeën voor het onderwijs in Katwijk uitgesproken. Met deze informatie wordt een onderwijsagenda gemaakt. In deze agenda staat hoe het onderwijs in Katwijk er over een aantal jaar uit moet ziet en welke acties nodig zijn om dit te bereiken. Tijdens het onderwijsfestival bespreken we de opgehaalde informatie en praten en denken we samen met wethouder Knape en wethouder Van Starkenburg verder over het onderwijs in Katwijk.

Bezuinigingen op Welzijnskwartier zichtbaar in Katwijk

Welzijnsorganisatie biedt minder culturele projecten en activiteiten voor jongeren

De afgelopen jaren konden leerlingen na school extra sporten op het schoolplein. Middelbare scholieren maakten kennis met culturele projecten in het voortgezet onderwijs. En diverse jongerencentra vingen jongeren op, die een duwtje in de rug nodig hebben. Maar vanwege bezuinigingen kan Welzijnskwartier vanaf dit jaar minder bijdragen aan dergelijke activiteiten.

X