Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Articles posted by Politieke redactie (Page 4)

Author: Politieke redactie

Hart voor Katwijk

Hart Voor Katwijk is de enige centrum rechtse, seculiere partij in Katwijk. En dat betekent dat we de individuele vrijheid vooropstellen en de invloed van de overheid op ons leven zo klein mogelijk als verantwoord willen houden. Jongeren moeten hun creativiteit en energie volledig kunnen benutten om zich optimaal te kunnen ontplooien, zonder daarbij door regeltjes en bureaucratie gehinderd te worden. Daarnaast vinden we dat overheid zich niet met religie moet bemoeien, andersom natuurlijk ook...

Partij van de Arbeid (PvdA)

Als PvdA vinden we dat het socialer moet in Katwijk. Wij willen de woningnood oplossen. Katwijk moet een plek zijn waar je kunt zijn wie je bent en waar we niemand in de kou laten staan: We geven geen ruimte aan huisjesmelkers, maar bouwen betaalbare huur en koopwoningen We planten veel meer bomen de komende jaren en zorgen voor meer groen We bezuinigen niet op goede zorg, maar geven er juist meer geld aan...

VVD

Veel gaat goed in onze mooie gemeente Katwijk. Maar: het kan beter. Al jarenlang staan oude, conservatieve partijen hier aan het roer. En zij houden de vooruitgang tegen. De VVD wil daarom graag meedoen in het nieuwe bestuur en heeft daar jouw steun hard bij nodig! Want hoe meer inwoners VVD stemmen, hoe groter wij straks zijn na de verkiezingen. Met 29 enthousiaste kandidaten, waaronder een aantal bekende Katwijkers, doen wij mee aan de...

KiesKatwijk

KiesKatwijk wil op een nuchtere en zakelijke wijze politiek bedrijven. Het huidige bestuur kent teveel emotiepolitiek, teveel vriendjespolitiek en teveel amateurisme. De gemeente is ook een bedrijf dat op zakelijke maar ook sociale wijze geleid moet worden. We zien momenteel een combinatie van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie. Dat heeft geleid tot een lange lijst van rampen. Dat moet dus anders. Financieel staat de gemeente nu voor de rand van de afgrond. Dat...

DURF

DURF is een partij die zich richt op het tegengaan van de wooncrisis, het levendiger maken van de gemeente Katwijk door soepel om te gaan met onze horeca/evenementen, de renovatie van Scum een topprioriteit maakt en een nachtbus tussen Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Noordwijk wil laten rijden. De helft van onze kandidaten in de top 10 is onder de 25 jaar en wij vertegenwoordigen echt de belangen van jongeren in onze gemeente. We moeten...

GemeenteBelangen

GemeenteBelangen Katwijk neemt als oudste lokale partij een vertrouwde positie in, die we wel 'iets links van het midden' kunnen noemen. Wij geloven in een sterke en fatsoenlijke overheid, die ook keuzes kan maken die de burger minder prettig vindt. Dat daarbij de sterkste schouders de grootste last dragen en dat niemand tussen wal en schip valt is voor ons vanzelfsprekend. Daarbij zijn groen, duurzaamheid, betaalbare woningen, fietsers, voetgangers, jeugd en zorg belangrijke onderwerpen. Website Kandidatenlijst...

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP van gemeente Katwijk zet zich in voor alle kernen. Daarbij willen we bouwen, werken, zorgen en bidden voor een hoopvol samen leven. Hoopvol samen leven is kunnen werken, daarom investeren in winkelcentra en bedrijventerreinen. Ook wil de SGP zorg bieden waar je zelf voor kiest, die bij je past en dat erger kan worden voorkomen. De SGP wil meer betaalbare woningen bouwen voor jong en oud, maar ook oog blijven houden voor...

ChristenUnie

De ChristenUnie is een partij van christenen voor iedereen. Iedereen doet mee, van het prille begin tot het kwetsbare eind. Wij geloven niet dat alles maakbaar is. We weten ons afhankelijk van God Die regeert. Wel hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid en doen daarom wat in ons vermogen ligt. De ChristenUnie heeft drie prioriteiten de komende jaren: Betaalbaar wonen: jongeren moeten weer een kans krijgen om in onze mooie gemeente te kunnen blijven wonen Goed zorgen...

CDA

Voor het CDA is een belangrijk uitgangspunt dat ieder mens uniek en even waardevol is. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder de ander. Je kunt zeggen dat we daarmee een vriendelijke oproep doen om elkaar te helpen en je in te zetten voor de samenleving. Omgekeerd mag je daar zelf ook op rekenen. Zo'n oproep heet een appèl. Daarom zit dat woord in onze naam. Voor Katwijk betekent dat onder meer: ontwikkelingskansen voor jongeren, werk maken van...

Jezus Leeft!

De partij waar de wet van de liefde van de Here Jezus bepalend is. De partij die voor de waarheid staat en deze ook aan het licht brengt. De partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij waar gerechtigheid en recht heerst. De partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft. De partij die geen onrecht accepteert. De partij die de taal van het volk spreekt. De partij waar naastenliefde de basis is. De partij die het...

X