Mixtape.

Nieuw!

kattuk.nl/Nieuws Bestuur Politiek /6 juni: Referendum – Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering

Blog

6 juni: Referendum – Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering

Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je op donderdag 6 juni gaan stemmen voor de verkiezing Europees Parlement en er is een raadgevend referendum ‘Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering’

Hieronder de info van de gemeente Katwijk over het referendum, de website van de tegenstanders van het raadsbesluit en wat vindt de lokale politiek er eigenlijk van. Zijn ze voor of tegen?

Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering

Op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen, vindt een raadgevend referendum plaats over het ontwerp-raadsbesluit ‘Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering’. Op het stembiljet staat de vraag: Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering? De eerste drie beslissingen in het ontwerp-raadsbesluit luiden:

  1. In te stemmen met het reguleren van het parkeren rond initiatieven voor betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen, te weten: Hof Korte Vaart/Langevaart, Visser ’t Hooft, Cultuurbedrijf De Burgt; Bloem Galanthus Rijnsburgerweg, Vliet noordzijde/Hoftuinplein, Koestraat, Havenscharnier, ID-college, Pniëlkerk, herstructurering Hoornes Noord-Oost; sloop/nieuwbouw torenflats, MFA Hoornes en alle overige initiatieven die binnen de directe invloedssfeer liggen van genoemde projecten;
  2. In te stemmen met participatie met de omgeving rond deze initiatieven als het gaat om gebiedsgrenzen, parkeertijden, parkeertarieven, regels parkeervergunningen, flankerend beleid (ten aanzien van mobiliteit, leefbaarheid, handhaving) en toepassing van maatwerk, zoals aangegeven in de menukaart voor participatie met kenmerk Z3183340D3260138;
  3. Bij alle nieuwbouwwoningen in onze gemeente maximaal 1 parkeervergunning voor bewoners te verstrekken, met aftrek van parkeren op eigen terrein.

Alle stukken die de gemeenteraad over dit onderwerp heeft behandeld, staan in het referendumdossier. Bekijk de webagina verkiezingen voor meer informatie over het verkiezingsproces.

Bron: www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/referendum

Parkeerreferendum Katwijk

Tegenstanders van het collegevoorstel hebben een eigen website waar ze uitleggen waarom ze precies tegen het voorstel zijn. Op parkeerreferendumkatwijk.nl leggen ze uit waarom ze nee zeggen tegen de uitbreiding van parkeerregulering in Katwijk.

Op de website lees je meer over het referendum om de plannen voor uitbreiding van betaald parkeren in Katwijk tegen te houden.“Sinds dit jaar is het mogelijk om een (raadgevend) referendum aan te vragen. Vier bezorgde inwoners van de gemeente Katwijk hebben die kans aangegrepen om de inwoners hun stem te laten gelden over het plan van de gemeenteraad om betaald parkeren uit te breiden. Via deze website geven we meer informatie over de plannen van de gemeente en het referendum.”

Op de website vind je verder o.a. de standpunten van de lokale politiek en meer….

Wat stemmen de partijen?

De partijen uit het College van B & W (DURF, ChristenUnie en SGP) zijn voor het raadsvoorstel en willen meer betaalbare woningen realiseren door uitbreiding parkeerregulering. Alle andere partijen (CDA, VVD, KiesKatwijk, D66, PvdA, GemeenteBelangen) zijn tegen om verschillende redenen. Onderaan het bericht wat links naar social media posts van de partijen over het onderwerp zodat je je kan laten informeren.

Wat gebeurt er met de uitslag?

De uitkomst van de stemming is een advies aan de gemeenteraad van Katwijk. Het advies hoeft niet gevolgd te worden: het advies is raadgevend. Het Collge kan dus besluiten dit advies naast zich neer te leggen. Alles rondom een referendum staat in de Referendumverordening Gemeente Katwijk 2023.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door DURF (@durf_katwijk)

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door CDA Katwijk (@cdakatwijk)

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door PvdA Katwijk🌹 (@pvdakatwijk)

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door VVD Katwijk (@vvdkatwijk)

Geschreven door: Redactie

Geen reacties

Laat een reactie achter

X